Modificació puntual del PGM a l'àmbit del recinte Torribera i entorn.

codi Municipal: PU-187/MPG

APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació: 13/07/2015
  • Data publicació expedient (DOGC): 16/09/2015
  • Data publicació normativa (DOGC): 16/09/2015
DOCUMENTACIÓ: