Modificació puntual del PGM als àmbits del CEIP Serra de Marina i finca del carrer d'Amèrica-Prat de la Riba.

codi Municipal: PU-171/MPG

  • codi RPUC:  2009 / 039003 / M
APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació: 12/01/2010
  • Data publicació expedient (DOGC): 22/01/2010
  • Data publicació normativa (DOGC): 22/01/2010
DOCUMENTACIÓ: