Modificació puntual del PGM d'usos del centre terciari i residencial de la Pallaresa

codi Municipal: PU-119/MPG

APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació: 08/07/2005
  • Data publicació expedient (DOGC): 11/10/2005
  • Data publicació normativa (DOGC): 11/10/2005

DOCUMENTACIÓ:
Documentació escrita i gràfica: