Revisió del Programa d'Actuació Urbanística del PGM al quadrienni 1988-1992.

codi Municipal: PU-037/RPA

APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació definitiva condicionada a TR: 08/08/1988
  • Data conformitat del Text Refós (TR): 28/12/1988
  • Data publicació expedient (DOGC): 20/03/1989
  • Data publicació normativa (DOGC): 12/11/2007

DOCUMENTACIÓ:
Documentació escrita:

Documentació Gràfica: