Modificació puntual del Pla Especial Reforma Interior de l'antiga Fàbrica CIBA.

codi Municipal: PU-051/MPE

APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació: 16/02/1994
  • Data publicació expedient (DOGC): 18/04/1994
  • Data publicació normativa (DOGC): 12/11/2007

DOCUMENTACIÓ: