Modificació del PP del sector Nord-oest de reordenació i remodelació de les illes delimitades pels carrers Nobel, Girona, Victor Hugo i av. de l' Anselm de Riu

codi Municipal: PU-826/MPP

APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació: 19/11/1974
  • Data publicació expedient (BOPB): 10/12/1974

DOCUMENTACIÓ:
Documentació escrita:

Documentació Gràfica: