Informació sobre licitacions d'obres públiques

65. Els projectes, els plecs i els criteris de licitació de les obres públiques.
66. Les modificacions, reformats i complementaris dels projectes de les obres més importants (mitjançant un enllaç directe i específic en la web) (si no els hi ha hagut, s'indicarà expressament a la web).
67. El llistat d'empreses que han concorregut a la licitació de les obres públiques convocades per l´Ajuntament.
68. La relació de les empreses que han realitzat les obres públiques més importants en l`Ajuntament, amb indicació de les obres i el seu import.