Informació contractes obres públiques

Darrera actualització 22/12/2021

Any 2020

RELACIÓ DE CONTRACTES

Objecte Pressupost Projecte Data aprovació Adjudicatari Import adjudicació
Fase 2 del Centre de Formació Grameimpuls al recinte Esperit Sant - Tallers 2.092.295,86 Si 13/09/2019 CONSTRUCTORA Y REHABILITADORA SECLA SA 1.855.305,87
Projecte de pavimentació de diversos carrers de la ciutat per a l'any 2020 - 1ª campanya 247.150,05 Si 18/02/2020 ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A.U. (ROMERO GAMERO SAU) 237.854,60
Projecte de demolició de dos edificis de vivendes entre mitgeres a l'avinguda Generalitat, 205-207 48.295,78 Si 28/04/2020 OBRES I SERVEIS ROIG SA 35.993,29
Enderroc edificacions avinguda Generalitat, 187-189 46.224,30 Si 27/11/2020 OSERMA 1992 OBRES I SERVEIS SL 46.224,30
Ampliació vial avinguda Generalitat cantonada carrer Cultura 47.858,02 Memòria valorada 27/05/2020 GONZALO GARCIA SA 46.111,37
Rehabilitació 6 paraments verticals a aules de l'escola bressol La Sargantana 48.133,20 Memòria valorada 15/06/2020 GLOBAL SASH REPAIR SL 48.133,20
Treballs de manteniment i conservació al jaciment ibèric de Puig Castellar 48.184,62 Memòria valorada 18/09/2020 MON IBERS ROCS SL 48.184,62
Demolició de l'edifici unifamiliar entre mitgeres al carrer Bruch, 51-53 30.620,72 Memòria valorada 25/06/2020 HERCAL DIGGERS SL 27.717,14
Demolició de nau industrial entre mitgeres a l'avinguda Generalitat, 195 30.316,55 Memòria valorada 01/07/2020 OBRES I SERVEIS ROIG SA 30.316,55
Millora de voreres a Santa Coloma de Gramenet 48.288,64 Memòria valorada 15/07/2020 ABOLAFIO CONSTRUCCIONS SL 47.119,02
Transformacions dels patis escolars del projecte Empatitzem 117.372,77 Memòria valorada 14/07/2020 CONSTRU ECO PARK SL 110.832,35
Finalització de les obres pendents del CEIP Sagrada Família 215.501,19 Si 22/07/2020 SERVEIS INTEGRALS 360 PLUS, SL 187.486,75
Urbanització de l’avinguda del Sanatori (Projecte modificat) 769.817,77 Si 10/02/2020 OBRES I SERVEIS ROIG SA 586.292,37
Reforma i adequació dels banys en P1, P2 i P3 del CEIP Fray Luis de Leon 105.364,57 Memòria valorada 25/06/2020 IRON GLOBAL SL 99.862,27
Rehabilitació de la coberta i la façana principal del CEIP Mercè Rodoreda 134.424,42 Si 08/05/2020 SERVEIS INTEGRALS 360 PLUS, SL 115.220,58
Arranjament asfàltic i ampliació vorera carrer Milà i Fontanals - Àmbit plaça Xavier Valls 47.875,80 Memòria valorada 08/09/2020 CATALANA DE RECICLAJES TRES, SL 45.836,29
Demolició edifici entre mitgeres a la Plaça de la Vila, 13 34.027,57 Si 15/09/2020 CONTRATAS VILOR SL 33.517,16
Obres instal·lació enllumenat públic al Parc Moragues 22.804,06 Memòria valorada 05/10/2020 ELECTRICITAT BOQUET SL 15.962,86
Mobiliari Servei de Convivència 45.009,05 Plecs 06/10/2020 En licitació  
Equipament esportiu Pavelló esportiu nou 150.466,09 Plecs 03/11/2020 En licitació  
Reforma del local situat al carrer Cabrera, 31 local 2 45.399,12 Memòria valorada 05/11/2020 SERGIO SANCHEZ MEMBRIVES 45.168,19
Reparació de deficiències al bany i office del local municipal del carrer Còrdova, 47 24.146,35 Pressupost 12/11/2020 ULSOPROM SL 24.146,35
Reforma del local situat al carrer Cabrera, 29 local 1 45.627,91 Memòria valorada 12/11/2020 GOMINTEC CONSTRUCCION, SL 45.627,91
Reforma del local situat al carrer Cabrera, 31 local 1 41.206,74 Memòria valorada 27/11/2020 EDUARADO ABAD FLOREANO MOLINA 41.176,13
Reforma del local situat al carrer Cabrera, 29 local 2 39.738,44 Memòria valorada 04/12/2020 AIRFIELD EQUIPMENT SERVICES SL 39.738,44
Execució subsidiària de les deficiències constructives de les pistes poliesportives Prat Riba 185.307,28 Si 18/09/2019 En licitació  
Reforma del local situat al carrer Cabrera, 23 planta soterrani local 2 48.337,89 Memòria valorada 11/12/2020 OBRAS Y SERVICIOS RUPRES SLU 48.287,86
Reforma del local situat al carrer Cabrera, 23 planta soterrani local 1 47.509,86 Memòria valorada 11/12/2020 SERGI RUIZ TIRADO 47.023,24
Substitució equips climatització gimnàs CEIP Salvat Papasseit 29.705,50 Memòria valorada 15/12/2020 INTEGRACIONES DIGITALES GOLD, SL 29.705,50
Rehabilitació sala de calderes del Centre Ecometròpoli 47.258,97 Memòria valorada 18/12/2020 MONTAJES INDUSTRIALES CLIMA ELECTRICIDAD ENERGIA SOLAR 47.258,97
Urbanització c. Baró ( M. Déu Àngels-av. Pallaresa) i c. M. Déu Àngels (p. Salzareda-Baró) fase 1 i 2 349.844,41 Si 23/09/2019 En licitació  
Ordenació per la millora de l'accessibilitat del carrer Bruc 449.779,02 Si 10/02/2020 En licitació  
Reforma locals municipals carrer Sardana 15 esc 2 planta baixa local 1 i 2 i esca 3 planta baixa local 1, Còrdova, 49 i 51 i Cabrera 27 438.837,37 Memòria valorada 30/12/2020 En licitació