Informació contractes obres públiques 2019

Any 2019

RELACIÓ DE CONTRACTES

Objecte Pressupost Projecte Data aprovació Adjudicatari Import adjudicació
Obres de condicionament dels accessos i senyalització de la zona de baixa emissions ZBE 43.581,94 Memòria valorada 12/04/2019 CONSTRUCCIONES GIMENEZ 06 SL 43.581,94
Contracte subministrament d'una carpa provisional en règim de lloguer pistes poliesportives de Prat de la Riba 141.570,00 Plànols 14/05/2019 CARPAS ZARAGOZA SL 120.334,50
Adequació banys en  PB, P1, P2 I P3 del CEIP Fray Luis de León 120.297,07 Memòria valorada 28/05/2019 TEMPO FACILITY SERVICES, SLU 109.306,69
Reordenació espais P1 i P2 de l'Escola Sagrada Família 230.526,88 Memòria valorada 08/07/2019 TEMPO FACILITY SERVICES, SLU 220.971,93
Projecte pavimentació diversos carrers per l'any 2019 181.898,03 Memòria valorada 25/04/2019 FIRTEC SAU 175.343,92
Obres per l'arranjament de vorera de l'av. Anselm de Riu (entre el cr. Victor Hugo i el cr. Edison) 49.379,87 Memòria valorada 14/06/2019 TERRA MAT SA 47.272,95
LOT 1 contracte subministrament, col·locació i millores de l'enllumenat públic 271.541,26 PPT i Annexes 04/06/2019 En licitació  
LOT 2 contracte subministrament, col·locació i millores de l'enllumenat públic 275.789,66 PPT i Annexes 04/06/2019 En licitació  
Execució de les obres referents a la Memòria valorada per a un accés provisional a l'escola de Ferran de Segarra 15.878,67 Memòria valorada 01/07/2019 OSERMA 1992 OBRES I SERVEIS SL 15.878,67
Condicionament interior de la Sala Polivalent de la Biblioteca Central 44.796,34 Projecte bàsic i d'execució 08/07/2019 GOMINTEC SL 40.312,32
Obres de polit del paviment de formigo amb tractament antilliscant i posterior pintat de la pista coberta de Prat de la Riba 38.140,30 Memòria valorada 16/07/2019 VIALEX CONSTRUCTORA ARAGONESA, SL 38.140,30
Obres de manteniment a la pista del parquet del pavelló del Raval 38.152,79 Memòria valorada 26/07/2019 VIA GLOBAL FLOORING SL 38.152,79
Pavimentació de la calçada de l'avinguda Anselm de Riu (entre els carrers Víctor Hugo i Edison) i del carrer Edison 49.317,72 Memòria valorada 27/08/2019 FIRTEC SAU 48.134,78
Renovació de la font ornamental del Parc Europa 184.934,23 Projecte 27/09/2019 En licitació  
Enderroc total de l'edifici de Cal Coronel ubicat al carrer Sant Domenech s/n Obra declarada d'emergència 05/11/2019 CONSTRUCCIONES Y DESMONTES RIBERA NAVARRA SA 103.576,00
LOT1 subministrament mobiliari d'oficina per al centre economia social solidària i feminista la Ciba 118.991,63 Plec Prescripcions Tècniques 17/12/2019 En licitació  
LOT2 subministrament mobiliari d'oficina per al centre economia social solidària i feminista la Ciba 29.185,42 Plec Prescripcions Tècniques 17/12/2019 En licitació  
Execució de les obres referents a la memòria valorada pel condicionament de l'Aula Taller del Museu Torre Balldovina 49.998,88 Memòria valorada 28/06/2019 GOMINTEC CONSTRUCCION, SL 36.547,08

Històric