Darrera actualització 21/02/2017

Any 2016

CONTRACTES D'OBRES PÚBLIQUES 2016

Objecte

Pressupost

Projecte

Data aprovació

Adjudicatari

Import adjudicació

Remodelació escales entre avinguda Anselm de Riu i carrer Mallorca

111.355,34

Si

25/02/2014

 

 

Ampliació Museu Torre Balldovina - Molí d'en Ribé, Fase 3.A

289.842,69

Si

02/04/2014

 

 

Reforma instal·lació elèctrica i climatització del Casal municipal de les Oliveres

180.224,25

Si

03/06/2014

 

 

Rehabilitació ARE Pirineus

2.452.481,28

Si

10/02/2015

REHAC S.A.

1.806.985,13

Obras de millora de Can Zam Fase 1

779.954,00

Si

14/04/2015

UTE HERCAL DIGGERS SL - SANTIN JARDINERIA I PAISATGE SL

556.185,20

Carrer Pompeu Fabra (Sant Carles a Passeig de la Salzereda)

2.708.238,26

Avantprojecte

19/05/2015

 

 

Millora de la calçada del carrer Safareig (Avinguda Francesc Macià a carrer Doctor Ferran)

57.095,56

Memòria valorada

19/10/2015

FIRTEC SA

53.482,00

Projecte d'urbanització d'entorns de solars al cr. Sardana

176.475,22

Si

26/01/2016

En licitació

 

Arranjament voreres del carrer Mn Jacint Verdaguer (Rambla Fondo a carrer Beethoven)

24.557,91

Memòria valorada

07/04/2016

OBRES I PROJECTES DE CATALUNYA SL

19.959,08

Ampliació de la instal·lació tèrmica de l'escola Bressol "les Oliveres"

118.547,88

Si

17/05/2016

En licitació

 

Urbanització de la UA1 del PERI Santa Coloma Vella II

835.807,49

Si

31/05/2016

 

 

Obres arranjament de la via pública al Districte I

18.884,11

Memòria valorada

20/06/2016

OBRES I PROJECTES DE CATALUNYA SL

15.870,11

Obres arranjament de la via pública al Districte II

21.143,39

Memòria valorada

20/06/2016

AUXILIAR DE OBRA CIVIL SA

17.647,04

Obres arranjament de la via pública al Districte III

22.590,16

Memòria valorada

05/07/2016

JOSEP GARCIA EXCAVACIONS

20.327,31

Obres arranjament de la via pública al Districte IV

21.418,44

Memòria valorada

15/06/2016

CONSTRUCCIONES Y ACABADOS GUADIANA SL

19.647,24

Obres arranjament de la via pública al Districte V

21.881,70

Memòria valorada

15/06/2016

TERRA MAT SA

19.214,90

Obres arranjament de la via pública al Districte VI

19.066,37

Memòria valorada

15/06/2016

AOCSA

15.399,31

Reforma de clavegueram del c. Pedró, entre el c. Sagarra i el c. Sant Silvestre.

129.581,53

Si

19/07/2016

En licitació

 

Arranjament de les petanques de la Guinardera

60.263,07

Memòria valorada

29/12/2016

CONSTRUCCIONES Y OBRAS INTEGRALES NATURALES

59.251,88

Subministrament i muntatge d'un local prefabricat a les petanques de la Guinardera

21.437,18

Document tècnic

29/12/2016

DISSENY BARRACA SL

21.437,18

Pavimentació zona enderrocada a l'avinguda Catalunya número 76

23.000,32

Memòria valorada

29/12/2016

CROBISER OBRES I SERVEIS SL

23.000,32

Obres per l'adaptació de les instal·lacions i l'espai de l'aparcament Mercat Singuerlin

32.999,44

En redacció