Informació contractes obres públiques

Any 2018

 

RELACIÓ DE PROJECTES

Objecte Pressupost Projecte Data aprovació Adjudicatari Import adjudicació
Climatització de l’Escola Municipal de Música Can Roig i Torres  157.402,02 Si 28/02/2017 FARECLIMA, SL 105.598,97
Urbanització a la carretera  BV-5152, dividit en dues fases (entre pg. Llorenç Serra i Pont Vell, fase 1) i pg. Salzereda (entre c. Lluís Companys i c. Pompeu Fabra, fase 2) 6.593.066,77 Si 09/05/2017 COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA, SA 5.137.517,91
Reforma i rehabilitació de les instal·lacions del Teatre Sagarra per al compliment de les normatives de seguretat i incendis 59.292,75 23/05/2017 SURIS, SL 45.679,32
Enderroc d’un edifici cantoner a l’av. Anselm de Riu, 125 188.760,81 Si 20/06/2017 RIGEL OVER, SL 119.974,74
Demolició de diverses edificacions afectades per la UA1 del PERI Santa Coloma Vella II 323.369,21 Memòria valorada 04/07/2017 GARRIGA OBRES I SERVEIS, SL 262.013,40
Remodelació del passatge Xiprer i política de foment del treball 748.617,16 Si 04/07/2017 UTE SANTA COLOMA PASSATGE XIPRER 660.278,85
Rehabilitació i canvi d’ús a centre de polítiques d’ocupació del pavelló B de l’antic hospital de l’Esperit Sant-Fase 1 4.172.805,88 Si 04/07/2017 CONSTRUCCIONES COTS I CLARET, SL 3.323.451,03
Sanejament del clavegueram del Polígon Industrial del Bosc Llarg 784.986,62 Si 11/07/2017 HPSA CONSTRUCCION Y SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, SA 523.212,32
Remodelació del carrer i plaça Tarragona i política de foment del treball 238.426,10 Si 25/07/2017 ASFALTOS BARCINO, SL 180.084,30
Reurbanització del c. Milà i Fontanals i política de foment del treball (Fase 1 i 2) 1.764.546,24 Si 25/07/2017 EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA, SA 1.109.899,59
Reurbanització del c. Milà i Fontanals i política de foment del treball (Fase 3) 165.731,70 Si 25/07/2017 CATALANA D’INVERSIÓ I CONSTRUCCIÓ TRES, SL 121.605,10
Urbanització del c. Wagner, entre el c. Mozart i el c. Beethoven  i política de foment del treball 487.522,26 Si 17/10/2017 ARTIFEX INFRAESTRUCTURES, SL 302.711,75
Adequació de la instal·lació elèctrica, instal·lació aparell elevador, adaptació d’accessos i serveis a les normatives d’accessibilitat del Centre d’Art Contemporani Can Sisteré. 240.512,93 Si 23/01/2018 GOMINTEC SL 220.790,87
Adequació de l'edifici de Rafael de Casanova, 85-89 per al Servei de Convivència 348.430,54 Si 30/01/2018 En licitació  
Adequació de la coberta del SOC/Escola Serra de Marina 328.488,38 Si 30/01/2018 GILABERT MIRÓ, SA 257.011,04
Adequació de la instal·lació elèctrica, millora de l'accessibilitat a l’edifici i serveis sanitaris del Centre de Recursos Juvenils Mas Fonollar. 284.261,55 Si 30/01/2018    
Pavimentació de diversos carrers en el municipi de Santa Coloma de Gramenet pel 2018 (I campanya) 257.454,01 Si 10/04/2018 FIRTEC SAU 221.391,89
Rehabilitació de façanes i cobertes de l’antiga Fàbrica La Ciba  799.766,51 Si 08/05/2018 CONSTRUCTORA Y REHABILITADORA SECLA, SA 610.980,69
Revestiments interiors de pintura de les escoles Ausiàs March, Primavera i aules del Ferran de Segarra (Lot 1-A.March) 48.618,34 Memòria valorada 22/05/2018 IBERLAND SL 41.552,46
Revestiments interiors de pintura de les escoles Ausiàs March, Primavera i aules del Ferran de Segarra (Lot 2-Primavera) 56.535,93 Memòria valorada 22/05/2018 ABELLÁN PINTORS SLU 40.251,92
Revestiments interiors de pintura de les escoles Ausiàs March, Primavera i aules del Ferran de Segarra (Lot 3-F.Segarra) 47.589,23 Memòria valorada 22/05/2018 IMESAPI SA 36.448,61
Impermeabilització de la plaça Abat Escarré. 729.093,10 Si 22/05/2018 Licitació sol·licitada  
Deconstrucció de l’antic CEIP Sant Just situat al c. Sant Just, 16 199.732,01 Si 22/05/2018 En licitació  
Remodelació de la plaça d’en Baró (àmbit plaça José Berruezo) 349.998,45 Si 29/05/2018 HERCAL DIGGERS, SL 266.683,24
Remodelació dels entorns del Museu Torre Balldovina i del Molí d'en Ribé 1.425.214,99 Si 05/06/2018 Licitació sol·licitada  
Reforma i adaptació d’alguns lavabos i vestuaris de les escoles Torre Balldovina i Fray Luis de León (Lot 1-Torre Balldovina) 33.494,18 Memòria valorada 05/06/2018 Licitació deserta  
Reforma i adaptació d’alguns lavabos i vestuaris de les escoles Torre Balldovina i Fray Luis de León (Lot 2-Fray Luis de Leon) 52.117,12 Memòria valorada 05/06/2018 SERVICIOS A USUARIS, SA 47.426,58
Urbanització de la plaça delimitada pels carrers Mare de Déu dels Àngels i carrer d’en Baró 217.194,83 Si 19/06/2018    
Demolició d’un edifici unifamiliar en testera a l’avinguda de la Generalitat, 203 23.016,16 Si 10/07/2018 COYNSA DOS MIL SL 22.978,96
Urbanització de l’avinguda del Sanatori 1.317.913,26 Si 17/07/2018    
Urbanització de l’espai lliure de l’antiga escola Sant Just i carrers adjacents 962.768,00 Si 24/07/2018    
Pavimentació de diversos carrers del municipi de Santa Coloma de Gramenet 2018 (II campanya) 406.752,90 Memòria valorada 24/07/2018 FIRTEC, SAU 389.945,96
Reforma interior de l’edifici CIBA per a Centre d’Economia Social Solidària i Feminista (Fase A) 1.699.038,80 Si 12/09/2018 CONTRATAS VILOR, SL 1.351.920,90
Transformació de solar en hort urbà a l'av. Francesc Macià, 161 79.395,95 Si 25/09/2018 En licitació  
Enderroc Sant Joaquim, 68 47.959,35 Si 25/09/2018 VORACYS SL 43.206,89
Nou accés adaptat a l’escola Sagrada Família 59.998,61 Memòria valorada 23/10/2018 OSERMA 1992 OBRES I SERVEIS SL 52.171,06
Reparació de les tanques perimetrals dels patis dels CEIP's Pallaresa, Wagner i l’escola bressol Els Pins (Lot 1-Wagner) 25.789,71 Memòria valorada 23/10/2018    
Reparació de les tanques perimetrals dels patis dels CEIP's Pallaresa, Wagner i l’escola bressol Els Pins (Lot 2-Pallaresa) 89.188,94 Memòria valorada 23/10/2018    
Reparació de les tanques perimetrals dels patis dels CEIP's Pallaresa, Wagner i l’escola bressol Els Pins (Lot 3-Els Pins) 20.727,92 Memòria valorada 23/10/2018    
Rehabilitació per a la reconversió de l’antiga escola Miguel Hernández en 48 habitatges dotacionals per a gent gran al carrer Almogàvers, 24 2.603.145,93 Si 30/10/2018    
Urbanització de la plaça Alfonso Comin 716.382,32 Si 30/10/2018    
Reforma de la planta soterrani, mobiliari i equipament per Arxiu i ampliació per evacuació de la Biblioteca Central 798.362,26 Si 30/10/2018    
Reparacions de les filtracions d’aigua de la Plaça Ricard Bonet sobre l’aparcament soterrat 219.983,23 Si 11/12/2018    
Remodelació del Passeig Salzereda, Fase II (entre c. Pompeu Fabra i c. Jacint Verdaguer) 7.165.963,11 Si 17/12/2018    
Enderroc del magatzem de serralleria dels plans d’ocupació (Passeig de la Salzereda 40-52) 30.161,75 Si 18/12/2018    
Neteja i enderrocs previs a la rehabilitació de l'edifici CIBA i política de foment del treball 147.596,25 Si 19/12/2018 CONSTRUCCIONES Y DESMONTES RIBERA NAVARRA, SA 105.403,34
Rehabilitació Pavelló Nou Municipal (projecte modificat) 3.734.827,17 28/12/2018