Pressupost 2023

Documentació

Lista de archivos
Nom de fitxer Informació Modificació
icon Publicació al BOPB- Pressupost General 2023

154 KB 04.11.2022 10:55
icon Publicació al BOPB- Bases d’execució

1 MB 24.11.2022 10:54
icon Pressupost General Exercici 2023

En aquest document trobareu: 1. Estat de consolidació del pressupost/ 2. Pla pressupostari a mig termini 2023-2026/ 3. Pressupost de l'Ajuntament/ 4. Pressupost del Patronat municipal de la música/ 5. Estat de previsió d'ingressos i despeses de les societats municipals Gramepark, Grameimpuls i BressolGramenet/ 6. Memòria alcaldia/ 7. Bases d'execució del pressupost/ 8. Informe econòmic-financer/ 9. Informe d'intervenció

21 MB 03.11.2022 12:30