Control intern

Interventor general

Ajuntament

Ajuntament i Patronat Municial de la Música

Nom de fitxer Informació
Informe d'intervenció general 2017

Informe d'intervenció general relatiu als treballs de fiscalització plena posterior de l'Ajuntament i l'organisme autònom del Patronat Municipal de la Música de l'exercici 2017

2 MB
Informe d'intervenció general 2016

Informe d'intervenció general relatiu als treballs de fiscalització plena posterior de l'Ajuntament i l'organisme autònom del Patronat Municipal de la Música de l'exercici 2016

2 MB

Societats municipals

Grameimpuls i Gramepark

Nom de fitxer Informació
Nota rectificativa control financer 2017

30 KB
Control financer societats 2017

Informe d'Intervenció general relatiu als treballs de control financer dels comptes anuals de l'exercici 2017 de les societats municipals Gramepark i Grameimpuls

808 KB
Control financer societats 2016

Informe d'Intervenció general relatiu als treballs de control financer dels comptes anuals de l'exercici 2016 de les societats municipals Gramepark i Grameimpuls

833 KB