Control intern

Interventor general

Ajuntament

Ajuntament i Patronat Municial de la Música

Lista de archivos
Nom de fitxer Informació
icon Informe d'Intervenció General 2019

Informe d'Intervenció General relatiu als treballs de fiscalització plena posterior de l'Ajuntament i l'Organisme Autònom del Patronat Municipal de la Música de l'exercici 2019.

4 MB
icon Informe d'intervenció general 2018

Informe d'Intervenció General relatiu als treballs de fiscalització plena posterior de l'Ajuntament i l'Organisme Autónom del Patronat Municipal de la Música de l'exercici 2018

973 KB
icon Informe d'intervenció general 2017

Informe d'intervenció general relatiu als treballs de fiscalització plena posterior de l'Ajuntament i l'organisme autònom del Patronat Municipal de la Música de l'exercici 2017

2 MB
icon Informe d'intervenció general 2016

Informe d'intervenció general relatiu als treballs de fiscalització plena posterior de l'Ajuntament i l'organisme autònom del Patronat Municipal de la Música de l'exercici 2016

2 MB

Patronat municipal de la música

Lista de archivos
Nom de fitxer Informació
icon Auditoria de comptes del Patronat de la música 2019

Informe d'Intervenció general relatiu al control financer dels comptes anuals de l'exercici 2019 del Patronat de la Música..

2 MB

Societats municipals

Grameimpuls i Gramepark

Lista de archivos
Nom de fitxer Informació
icon Nota rectificativa control financer 2017

30 KB
icon Control financer societats 2019

Informe d'Intervenció general relatiu als treballs de control financer dels comptes anuals de l'exercici 2019 de les societats municipals Gramepark i Grameimpuls.

3 MB
icon Control financer societats 2018

Informe d'Intervenció general relatiu als treballs de control financer dels comptes anuals de l'exercici 2018 de les societats municipals Gramepark i Grameimpuls

460 KB
icon Control financer societats 2017

Informe d'Intervenció general relatiu als treballs de control financer dels comptes anuals de l'exercici 2017 de les societats municipals Gramepark i Grameimpuls

808 KB
icon Control financer societats 2016

Informe d'Intervenció general relatiu als treballs de control financer dels comptes anuals de l'exercici 2016 de les societats municipals Gramepark i Grameimpuls

833 KB

Auditories operatives

Intervenció general municipal

Lista de archivos
Nom de fitxer Informació
icon Contractes de gestió d'Escoles Bressol i de la concessió administrativa del Servei de Cementiri Municipal

Auditoria de regularitat de la Intervenció general de l'Ajuntament. 27/01/2020

1 MB
icon Control financer Concessions i contractes de gestió 2019

Informe d’Intervenció general relatiu a l’Auditoria operativa i de compliment de concessions i prestacions de servei públic dels complexes esportius Torribera, Raval i Can Zam, del cementiri i els contractes de gestió de l’Escola Bressol la Cigonya i la Deixalleria Municipal.

5 MB

Informe resum

Lista de archivos
Nom de fitxer Informació
icon Informe Resum Control Intern 2019

Informe d'Intervenció general relatiu al Resum del control Intern de l'exercici 2019 .

5 MB