Control intern

Interventor general

Ajuntament

Ajuntament i Patronat Municipal de la Música

Lista de archivos
Nom de fitxer Informació
icon Informe d'Intervenció general 2021

Informe d'Intervenció General relatiu als treballs de fiscalització plena posterior de l'Ajuntament i l'Organisme Autònom del Patronat Municipal de la Música de l'exercici 2021.

2 MB
icon Informe d'Intervenció general 2020

Informe d'Intervenció General relatiu als treballs de fiscalització plena posterior de l'Ajuntament i l'Organisme Autònom del Patronat Municipal de la Música de l'exercici 2020.

4 MB
icon Informe d'Intervenció General 2019

Informe d'Intervenció General relatiu als treballs de fiscalització plena posterior de l'Ajuntament i l'Organisme Autònom del Patronat Municipal de la Música de l'exercici 2019.

4 MB
icon Informe d'intervenció general 2018

Informe d'Intervenció General relatiu als treballs de fiscalització plena posterior de l'Ajuntament i l'Organisme Autónom del Patronat Municipal de la Música de l'exercici 2018

973 KB
icon Informe d'intervenció general 2017

Informe d'intervenció general relatiu als treballs de fiscalització plena posterior de l'Ajuntament i l'organisme autònom del Patronat Municipal de la Música de l'exercici 2017

2 MB
icon Informe d'intervenció general 2016

Informe d'intervenció general relatiu als treballs de fiscalització plena posterior de l'Ajuntament i l'organisme autònom del Patronat Municipal de la Música de l'exercici 2016

2 MB

Patronat Municipal de la Música

Lista de archivos
Nom de fitxer Informació
icon Auditoria de comptes del Patronat de la música 2021

Informe d'Intervenció general relatiu al control financer dels comptes anuals de l'exercici 2021 del Patronat de la Música.

581 KB
icon Auditoria de comptes del Patronat de la música 2020

Informe d'Intervenció general relatiu al control financer dels comptes anuals de l'exercici 2020 del Patronat de la Música.

5 MB
icon Auditoria de comptes del Patronat de la música 2019

Informe d'Intervenció general relatiu al control financer dels comptes anuals de l'exercici 2019 del Patronat de la Música..

2 MB

Societats municipals

Grameimpuls, Gramepark i BressolGramenet

Lista de archivos
Nom de fitxer Informació
icon Auditoria de comptes de BressolGramenet 2021

Informe d'Intervenció general relatiu al control financer dels comptes anuals de l'exercici 2021 de BressolGramenet

346 KB
icon Control financer societats 2021

Informe d'Intervenció general relatiu als treballs de control financer dels comptes anuals i compliment de l'exercici 2021 de les societats municipals BressolGramenet, Gramepark i Grameimpuls.

1 MB
icon Control financer societats 2020

Informe d'Intervenció general relatiu als treballs de control financer dels comptes anuals i compliment de l'exercici 2020 de les societats municipals Gramepark i Grameimpuls.

3 MB
icon Control financer societats 2019

Informe d'Intervenció general relatiu als treballs de control financer dels comptes anuals de l'exercici 2019 de les societats municipals Gramepark i Grameimpuls.

3 MB
icon Control financer societats 2018

Informe d'Intervenció general relatiu als treballs de control financer dels comptes anuals de l'exercici 2018 de les societats municipals Gramepark i Grameimpuls

460 KB
icon Nota rectificativa control financer 2017

30 KB
icon Control financer societats 2017

Informe d'Intervenció general relatiu als treballs de control financer dels comptes anuals de l'exercici 2017 de les societats municipals Gramepark i Grameimpuls

808 KB
icon Control financer societats 2016

Informe d'Intervenció general relatiu als treballs de control financer dels comptes anuals de l'exercici 2016 de les societats municipals Gramepark i Grameimpuls

833 KB

Auditories operatives

Intervenció general municipal

Lista de archivos
Nom de fitxer Informació
icon Control financer concessions i contractes de gestió 2021

Informe d’Intervenció general relatiu a l’Auditoria operativa i de compliment de concessions i prestacions de servei públic dels complexes esportius Torribera, Raval i Can Zam, del cementiri Municipal i els contractes de gestió de la Deixalleria Municipal i el Servei de Clavegueram.

1 MB
icon Control financer concessions i contractes de gestió 2020

Informe d’Intervenció general relatiu a l’Auditoria operativa i de compliment de concessions i prestacions de servei públic dels complexes esportius Torribera, Raval i Can Zam, del cementiri Municipal i els contractes de gestió de la Deixalleria Municipal i el Servei de Clavegueram.

3 MB
icon Control financer Concessions i contractes de gestió 2019

Informe d’Intervenció general relatiu a l’Auditoria operativa i de compliment de concessions i prestacions de servei públic dels complexes esportius Torribera, Raval i Can Zam, del cementiri i els contractes de gestió de l’Escola Bressol la Cigonya i la Deixalleria Municipal.

5 MB
icon Contractes de gestió d'Escoles Bressol i de la concessió administrativa del Servei de Cementiri Municipal

Auditoria de regularitat de la Intervenció general de l'Ajuntament. 27/01/2020

1 MB

Sistemes de registres comptables

Ajuntament i Patronat de la música

Lista de archivos
Nom de fitxer Informació Modificació
icon Auditoria de sistemes regsitres comptables factures Ajuntament i Patronat de la música 2021

Informe de resultats de l’anàlisi del sistema de Registres comptables de factures de l’Ajuntament i el Patronat de la Música 2021.

1 MB 26.07.2023 11:34
icon Auditoria de sistemes regsitres comptables factures Ajuntament i Patronat de la música 2019 i 2020

Informe de resultats de l’anàlisi del sistema de Registres comptables de factures de l’Ajuntament i el Patronat de la Música 2019 i 2020.

4 MB 08.06.2022 11:23

Informe resum control intern

Lista de archivos
Nom de fitxer Informació
icon Informe Resum Control Intern 2021

Informe d'Intervenció general relatiu al Resum del control Intern de l'exercici 2021.

2 MB
icon Informe Resum Control Intern 2020

Informe d'Intervenció general relatiu al Resum del control Intern de l'exercici 2020 .

4 MB
icon Informe Resum Control Intern 2019

Informe d'Intervenció general relatiu al Resum del control Intern de l'exercici 2019 .

5 MB