Cartera de Serveis de la Llei de Dependència

  • Teleassistència

  • Servei d’ajut a la llar

  • Prestació econòmica per cuidador no professional

  • Prestació econòmica vinculada a servei  (Sad, Centre de Dia o Residència)

  • Centre de Dia

  • Residència

  • Centre Ocupacional

  • Assistent Personal

Destinataris/àries

Totes les persones amb valoració de dependència.

Com sol·licitar el Servei

Un cop hagin rebut resolució positiva de reconeixement de dependència emesa per la Generalitat de Catalunya,  els serveis socials municipals contactaran  amb la persona  per valorar la situació i proposar els serveis adients.