Àpats a domicili

El servei consisteix en el lliurament al domicili de la persona beneficiària d'àpats equilibrats i saludables en adequades condicions de qualitat i higiene, a fi de garantir la cobertura de les seves necessitats nutricionals.

Destinataris/àries

  • Persones que no poden preparar-se els àpats o necessiten ajuda per fer-ho.
  • Que no tenen cap suport social i/o familiar o tenen un suport insuficient per cobrir les atencions que necessiten.
  • Que tenen problemes de mobilitat que dificulten la utilització dels recursos de la comunitat.
  • Que l'habitatge no disposi de les condicions necessàries per cuinar aliments.

Com sol·licitar el Servei

L’assignació d’aquest recurs es farà previ diagnòstic social dels EBAS i/o del Departament d’Atenció a la dependència i persones amb discapacitat.

Departament d’Atenció a la dependència i persones amb discapacitat.