Al costat de qui cuida

Logo programa 'Al costat de qui cuida'

El projecte “ Al Costat de Qui Cuida” es crea amb l’objectiu d’atendre les necessitats d’adaptació dels familiars de persones dependents a les noves funcions com a persones cuidadores.

Les intervencions incideixen de manera positiva en el benestar de la persona cuidadora, en la percepció i execució de les seves tasques i responsabilitats  com a persona cuidadora, reduint el seu risc de claudicació i millorant el seu benestar i qualitat de vida a través de diferents serveis de suport.

A qui va adreçat?

A persones cuidadores del nostre municipi que han de tenir cura de persones grans, persones dependents i/o amb diversitat funcional, que duen a terme les tasques i responsabilitats de la cura d’aquestes persones, sense una formació prèvia en aquest àmbit i sense suport.

Serveis que oferim

Assessorament Treball Social

Es valora les necessitats que té la persona cuidadora respecte a la seva tasca i aquells aspectes sobre els quals s’han d’intervenir. Es realitza el Pla d’Atenció Integral amb la participació i consens de la persona cuidadora a la qual va dirigit.

Assessorament Terapeuta Ocupacional

Segons la valoració inicial i les necessitats detectades s’intervé sobre:

  • Assessorament a la persona cuidadora sobre el desenvolupament de les ABVD (cures personals, higiene, transferències, vestuari, etc.)
  • Assessorament sobre ajudes tècniques ( com fer ús de bastons, crosses o caminadors, prescripció de material adequat per al descans, la higiene personal en el bany, la cuina, etc.)
  • Entrenament sobre activitats d’estimulació que mantinguin o potenciïn les capacitats de la persona dependent.

Descans/Respir:

Facilitar a la persona cuidadora principal els recursos perquè disposi d’un temps de descàrrega de les seves tasques i pugui gaudir d’un temps d’oci.

  • Respir individual del proyecte “Al costat de Qui Cuida” Acompanyament de la persona dependent en el domicili durant unes hores setmanals.
  • Respir per a persones grans o persones amb discapacitat, ingrés temporal residencial en centres de la Diputació de Barcelona.

Grup de Suport i ajuda Mútua (GSAM)

Reunions setmanals on es comparteix amb altres persones cuidadores, situacions, experiències i on es treballa aquells aspectes que ajudin al seu benestar. Les sessions estan dirigides per un psicòleg/loga. S’ofereix servei d’acompanyament domiciliari a les persones dependents per a facilitar l’assistència de les persones cuidadores.

Per a més informació:

Departament d’Atenció a la Dependència i persones amb discapacitat
Passeig Llorenç Serra, 50, Local 5
Telèfons: 627 873 307/ 93 462 40 00 ext. 2022
Correu: dependencia@gramenet.cat