Serveis Socials

Els Serveis Socials municipals s’adrecen a la ciutadania que es troba amb alguna mena de necessitat social o en situacions de vulnerabilitat i dependencia i és l’equip responsable d’aplicar, en el marc de les competències municipals, allò que determina la Llei 12/2007 de Serveis Socials.

Els Serveis Socials municipals ofereixen informació, orientació i assessorament sobre la situació individual i familiar que expressa la persona que acudeix al servei; diagnostiquen la situació social; i elaboren un pla de treball per promoure millores en la situació familiar i social de l’usuari o la usuària i gestionen sobre recursos i prestacions disponibles.

El Servei d’Atenció a la Infància i les Famílies és el responsable de la gestió dels Serveis Socials a través dels Equips Bàsics d’Atenció Social, el Departament de Gestió de Prestacions Socials i l’Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (EAIA).

El Departament d’Atenció a les Persones en Situació de Dependència i Adults Vulnerables ofereix serveis de primera atenció social i tractament a totes aquelles persones, que siguin majors de 65 anys, dependents o es trobin en situació d’alt risc social, i que necessiten informació, diagnòstic, orientació, suport i assessorament individualitzat, familiar o comunitari, per fer front i prevenir situacions de necessitat personal bàsica, manca de cohesió social, familiar o desigualtat (Llei de serveis socials, art.6).

Vies d'accés als Serveis Socials

 • Telèfon d’Atenció a les Famílies:     
  Atenció directa: Dilluns a divendres, de 9:00 a 14:00 h.
  Contestador: La resta d’horari, tots els dies de l’any, 24h.
 • Equip de Primeres Atencions Socials (EPAS)
  Per als Districtes 1, 2, 3, 4 i 6:
  Pg. Llorenç Serra 50, local 3
  Tel.934 624 088
  ebas4@gramenet.cat
  Per al Districte 5, la Primera Atenció Social es fa en l’EBAS del mateix districte 5:
  Av. Generalitat 112, Tel. 934 624 068
  ebas5@gramenet.cat
 • Departament de Gestió de Prestacions Socials
  Av. Francesc Macià , 41
  Tel. 934 624 000 ext. 3661
  oficinagps@gramenet.cat
 • Departament d’Atenció a la Dependència i Persones amb Discapacitat
  Pg. Llorenç Serra 50, local 5
  Tel . 934 624 067
  dependencia@gramenet.cat

Al servei de les persones

 

Població en general

ATENCIÓ A LES NECESSITATS BÀSIQUES (ALIMENTACIÓ)

 1. Programa municipal d'aliments solidaris
 2. Menjador social
 3. Àpats a domicili
 4. Altres necessitats bàsiques

PRESTACIONS ECONÒMIQUES  

 1. Renda Garantida de Ciutadania (RGC)
 2. Prestacions econòmiques de caràcter social
 3. Habitatge i pobresa energética

Infancia i adolescència 

 1. Ajuts per a l'escolarització infantil de 0-3 anys
 2. Menjador escolar
 3. Activitats socioeducatives i de lleure
 4. Centres Oberts

Persones grans i Persones amb dependència

 1. Serveis d'Atenció Domiciliària (SAD)
 2. Teleassistència
 3. Obres a casa
 4. Transport adaptat
 5. Dinar en compañía
 6. Gestió de derivació a les diferents residències

Atenció a urgències

 1. Urgències socials
 2. Servei d'Atenció d'Urgències a la Vellesa (SAUV)