Atenció a urgències

Urgències socials

Qualsevol ciutadà o ciutadana de Santa Coloma pot acudir als Serveis Socials municipals per demanar atenció social urgent. L’equip responsable determinarà si es compleixen els criteris d’urgència i el tipus d’intervenció a realitzar.

El Servei té un conveni amb el Centre d’Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB) per tal d’atendre de forma immediata i puntual les persones de la ciutat que es troben en una situació d'urgència social fora dels horaris dels centres de Serveis Socials. En aquestes situacions es dóna el següent Servei (previ diagnòstic professional).

  • Informació, orientació i assessorament.
  • Allotjament, ajuts econòmics d'urgència, etc.
  • Derivació a altres serveis (Serveis Socials d'Atenció Bàsica, equip d'atenció a les dones, menjadors socials, etc.).

El CUESB també dóna atenció a les persones que es veuen afectades per sinistres (incendi, inundació, esfondrament d'un edifici, etc.).

Destinataris/àries

Ciutadania que es troba en situacions d’urgència social.

Com sol·licitar el Servei

Cal acudir a l’EBAS que a la persona afectada li correspongui per districte i/o al Departament d’Atenció a la dependència i persones amb discapacitat.

Les situacions urgents (sempre que compleixin els criteris del Servei per ser considerades com a tals), s’atenen el mateix dia, en horari de 9:00h a 9:30h i de 13:30h a 14:00h. a cadascun dels EBAS.

En cas que la situació urgent es produeixi fora de l’horari d’atenció al públic (de 9.00 a 14.00 h), la Policia Local pot activar els serveis d’urgència i emergència social.