Servei d'Ajut a la Llar

Aquest servei consisteix en comptar amb la col·laboració d’una o un professional al domicili de la persona beneficiària per atendre necessitats personals, de la llar i/o en relació amb l’entorn.

Destinataris/àries

Persones amb dificultats per realitzar activitats de la vida quotidiana per motiu d’edat (persones majors de 65 anys que viuen soles o amb altres persones grans), per motiu de salut (persones amb disminucions físiques, psíquiques o sensorials i també en períodes de recuperació durant o després d’una malaltia), i/o per motius socials (persones que pateixen una sobrecàrrega per una acumulació de responsabilitats familiars).

Com sol·licitar el Servei

L’assignació d’aquest recurs es fa segons la valoració i el diagnòstic dels EBAS i/o del Departament d’Atenció a la dependència i persones amb discapacitat.

Departament d’Atenció a la dependència i persones amb discapacitat