Gestió per a l’accés al Servei residencial d’estades temporals i respir de la Diputació de Barcelona

És un programa de suport a les famílies que ofereix estades temporals en règim residencial. Està adreçat a les persones amb discapacitat psíquica i a les persones majors de 65 anys que viuen en família . El programa pretén millorar la qualitat de vida d’aquestes persones i la de tots els membres de la família, proporcionant-los un temps de descans  així com  donar resposta a situacions urgents e imprevistes.

Destinataris/àries

Persones amb discapacitats i persones amb dependència.

Com sol·licitar el Servei

Informació a l’EBAS i/o al Departament d’Atenció a la dependència i persones amb discapacitat.

Departament d’Atenció a la dependència i persones amb discapacitat.