Modificació puntual del PGM als àmbits a l'entorn IES Numància i Parc Sandino.

codi Municipal: PU-139/MPG

APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació: 03/07/2007
  • Data publicació expedient (DOGC): 18/09/2007
  • Data publicació normativa (DOGC): 18/09/2007
DOCUMENTACIÓ: