Modificació Pla General Metropolità a l'àmbit del Pla Especial Reforma Interior dels barris de Riera Alta, Cementiri Vell i Llatí compreses entre les illes amb referència cadastral 08052,08063,08064,08065 i 13065.

codi Municipal: PU-058/MPG

APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació: 05/07/1996
  • Data publicació expedient (DOGC): 31/07/1996
DOCUMENTACIÓ: