Modificació del PGM a l'àmbit del PE del II cinturó entre ctra. de la Roca i c. Balears.

codi Municipal: PU-026a/MPG

APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació: 09/06/1987
  • Data publicació expedient (DOGC): 12/08/1987
DOCUMENTACIÓ: