Modificació puntual del PERI de Santa Coloma Vella a l'àmbit del carrer Major, 34-40.

codi Municipal: PU-146/MPE

APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació: 21/06/2007
  • Data publicació expedient (DOGC): 25/09/2007
  • Data publicació normativa (DOGC): 25/09/2007
DOCUMENTACIÓ: