Pla Especial per a la redefinició de volumetries de l'Habitatge Protegit de la CIBA.

codi Municipal: PU-114/PE

APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació: 15/09/2004
  • Data publicació expedient (DOGC): 11/11/2004
  • Data publicació normativa (DOGC): 11/11/2004
DOCUMENTACIÓ: