Modificació del Pla Especial regulador dels establiments de pública concurrència (PEREPC).

codi Municipal: PU-106/MPE

APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació: 17/09/2003
  • Data publicació expedient (DOGC): 09/12/2003
  • Data publicació normativa (DOGC): 09/12/2003
DOCUMENTACIÓ: