Modificació puntual del PERI dels barris de Riera Alta, Cementiri Vell i Llatí per a l'ajust d'alineacions al carrer de Milà

codi Municipal: PU-077/MPE

APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació: 15/12/1999
  • Data publicació expedient (DOGC): 14/04/2000
  • Data publicació normativa (DOGC): 12/11/2007
DOCUMENTACIÓ: