Pla especial viari del Segon Cinturó de Barcelona al tram del riu Besòs i A-19.

codi Municipal: PU-031/PE

APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació condicionada a TR: 07/05/1987
  • Data conformitat del Text Refós (TR): 01/10/1987
  • Data publicació expedient (DOGC): 13/11/1987
  • Data publicació normativa (DOGC): 12/11/2007

DOCUMENTACIÓ:
Documentació escrita:

Documentació Gràfica: