Modificació del PP del sector Nord-oest d'ordenació i reparcel·lació de l'illa delimitada pels carrers Aragó, Singuerlín, av Catalunya, ptge Sedó i ptge Salvatella

codi Municipal: PU-825/MPP

APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació: 19/11/1974
  • Data publicació expedient (BOPB): 10/12/1974

DOCUMENTACIÓ:
Documentació escrita:

Documentació Gràfica: