Modificació del Pla Parcial d'ordenació del polígon de Llorenç Serra per a una nova delimitació de zona escolar i modificació del traçat viari

codi Municipal: PU-823/MPP

APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació: 06/11/1973
  • Data publicació expedient (BOPB): 07/12/1973

DOCUMENTACIÓ:
Documentació escrita:

Documentació Gràfica: