Pla Parcial d'ordenació del polígon de Llorenç Serra.

codi Municipal: PU-803/PP

APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació: 28/09/1959
  • Data publicació expedient (BOPB): 22/10/1959

DOCUMENTACIÓ:
Documentació escrita:

Documentació Gràfica: