Les làmines d'aigua són espais molt importants per la nostra fauna autòctona ja que són font d'aliment i el seu refugi. Avui aprendrem la seva importància per a la nostra ciutat.

Les làmines d'aigua

Imatge de granota

Aquest terme engloba totes les masses d'aigua que trobem al municipi: llacs, estanys, basses i fonts. A Santa Coloma de Gramenet trobem que aquests punts d'aigua s'han naturalitzat amb plantes aquàtiques i ja no s'utilitza productes químics, com algicides o clor, ja que són perjudicials pel medi ambient. Tots aquests espais són molt rics en biodiversitat i gràcies a ells la nostra ciutat té una millor salut ambiental. A tota Europa s'ha observat que han desaparegut ja el 50% de totes les làmines d'aigua. Està a les nostres mans el conservar-les i protegir-les per no perdre aquests espais de vida.

La vegetació aquàtica

Les plantes (incloses les algues) d'aquests ecosistemes realitzen diferents funcions que contribueixen a l'equilibri ecològic. Són essencials ja que són la base de la xarxa tròfica, molts animals en depenen d'elles ja que s'alimenten d'elles, però no només els animals aquàtics, plantes com la Salicària o el Nenúfar blanc poden atraure a insectes pol·linitzadors, molt importants a la natura i a la ciutat, com abelles i papallones. 

Moltes també actuen com a refugi per a altres animals (amfibis, invertebrats, ocells), com per exemple la Boga, el Canyís o el Càrex pèndul. Però també trobem algunes espècies que realitzen, que juntament amb els bacteris que viuen entre les seves arrels, realitzen una depuració natural de l'aigua, como per exemple el Canyís, el Càrex pèndul, el Jonc o el Lliri groc.

Imatge de canys
1. Canyís (Phragmites australis)
Imatge de boga
2. Boga (Typha angustifolia)
Imatge de carex pendula
3. Càrex pèndul (Carex pendula)
Imatge de juncos
4. Jonc (Juncus inflexus)
Imatge de nenúfar blanc
5. Nenúfar blanc (Nymphaea alba)
Imatge de lliri groc
6. Lliri groc (Iris pseudacorus)
Imatge de salicaria
7. Salicària (Lythrum salicaria)
Imatge de potamogeton
8. Potamogèton acolorit (Potamogeton coloratus)

La fauna aquàtica

Aquests espais són un gran reservori de biodiversitat, on podem trobar molts animals que hi viuen, es reprodueixen o troben aliment i aigua per sobreviure. Els amfibis, per exemple, necessiten làmines d'aigua per reproduir-se, sense aquestes no poden trobar llocs on deixar els ous i on els seus capgrossos puguin alimentar-se. Al desaparèixer aquests punts d'aigua, aquestes espècies es troben en vies d'extinció, per això és molt important respectar i conservar aquests espais.

Imatge de granota verda
Granota verda (Pelophylax perezi)
Imatge de granota reineta
Reineta (Hyla meridionalis)

Els ocells és un altre grup important que necessita la presència de làmines d'aigua. Per exemple al parc de Can Zam, podem veure com cada primavera els Ànecs collverds i les Polles d'aigua crien en aquest llac, com les orenetes beuen o com el Bernat pescaire caça. Imatges típiques d'un documental que podem veure prop de la nostra ciutat.

Imatge de Bernat pescaire
Bernat pescaire (Ardea cinerea)
Imatge de Polla d'aigua
Polla d'aigua (Gallinula chloropus)
Imatge d'ànec collverd
Ànec collverd (Anas platyrhynchos)
Imatge de blauet
Blauet (Alcedo atthis)

Macroinvertebrats a l’aigua

Són animals invertebrats que mesuren més de 500 micròmetres i són aquàtics o semi aquàtics. Són bons indicadors de qualitat biològica de l'aigua perquè són fàcils de mostrejar i tenen una identificació taxonòmica relativament senzilla. D’altra banda, estan distribuïts de manera àmplia a la majoria de punts d’aigua. Si la qualitat és bona, hi ha moltes més espècies. Si és dolenta, hi pot haver molts individus, però poques espècies.

Indicadors de la bona qualitat de l'aigua. A dalt, d'esquerra a dreta: Larva i adult de Libèl·lula emperador (Anax imperator) A baix, d'esquerra a dreta: Larva i adult d'Efímera (Cloeon sp.)


Imatge de larva emperador
Imatge libèl.lula emperador adulta
Imatge de larva libèl.lula efímera
Imatge libèl.lula efímera adulta

Sabies què?

Des de ben petits ens diuen que hem de donar pa als ànecs, però sabies què no és bo per a ells? El pa és un aliment processat que no té els nutrients necessaris per a que els ànecs puguin passar el dur hivern. Donant pa als ànecs els estem desnodrint i a la llarga poden morir ja que no tenen les reserves d'energia suficients per l’època més dura. Al llac aquests animals poden trobar tot el que necessiten: plantes, insectes, cucs o crustacis.

La problemàtica de les espècies invasores

Les espècies invasores provenen d'altres indrets del planeta i són capaces d'adaptar-se als nostres ecosistemes. Com a conseqüència, destrueixen l'equilibri ecològic i porten a l'extinció a la nostra fauna. Quan anem a comprar un animal de companyia hem de ser responsables i quedar-nos-el fins que mori. Mai l'hem d'alliberar al medi natural perquè farà desaparèixer la fauna que hi viu i contaminarà l'aigua (i ja hem après que uns dels animals que viuen en agua amb baixa qualitat és el mosquit, així que estem ajudant a que aquests insectes augmentin en número i es recordin de nosaltres a l'estiu.

D'esquerra a dreta: Tortuga de Florida (Trachemys scripta) i Carpí (Carassius auratus)

Imatge de tortugues
Imatge de carpí daurat

Pla de Biodiversitat urbana

Des dels anys 90 l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet ha apostat per la rehabilitació d'espais fluvials i l'implementació de sistemes de depuració natural com els "Wetlands" del riu Besòs (hectàrees de Canyís que realitzen un tractament terciari de l'aigua), el llac de Can Zam o la bassa dels Jardins d'Ernest Lluch. Dins d'aquest pla i del Programa Municipal de Protecció i Recuperació de la Fauna Salvatge del Servei de Medi Ambient i Higiene Ambiental, s'incentiva la conservació d'aquests espais per a la conservació de la nostra fauna autòctona i des d'Ecometròpoli es realitzen activitats dirigides a la ciutadania per conscienciar sobre aquests espais.

Imatge de nois veient ànecs a Can Zam
Imatge dels jardins d'Ernest Lluch
A l'esquerra, activitat d'Ecometròpoli al llac de Can Zam. A dalt, la bassa dels jardins d'Ernest Lluch

Libèl·lules amb pinces

Hi ha molta gent que diu que les libèl·lules s’enganxen als cabells, però això no és cert, el que si faran aquestes libel·lules és servir-nos per enganxar fotografies i tot el que se’ns acudeixi! 

Materials:

  • Agulles d’estendre la roba de fusta
  • Pinzell i pintura
  • Paper
  • Tisores
  • Cola 
  • Ulls adhesius (opcional)

Elaboració: 

Començarem la nostra libèl·lula pintant l’agulla de fusta del color que més ens agradi, les dues libèl·lules més llampants que trobem a casa nostra són de color vermell brillant i blau elèctric però la podem fer com vulguem! Mentre s’asseca, agafarem el paper i hi dibuixarem unes ales, han de ser 4, si volem podem fer les ales retallant-les en una ampolla de plàstic transparent, així seran més semblants a les de les libèl·lules de debò. Un cop tinguem la pintura seca, enganxarem les ales i els ulls a l’agulla de fusta i ja tenim la nostra libèl·lula!

Imatge de libèl.lula feta amb pinzes