Malgrat la mala fama que els ha atribuït el cinema, els ratpenats són un grup d’animals amb característiques extraordinàries i no només no són perillosos per les persones, sinó que en moltes ocasions ens beneficia la seva activitat.

Els ratpenats

Imatge de ratpenat volant a la nit

El 20% de les espècies de mamífers són ratpenats. Els ratpenats són els únics mamífers que han estat capaços de conquerir el medi aeri. Per aconseguir-ho han desenvolupat una sèrie de sorprenents adaptacions que els han conferit un aspecte molt singular i unes habilitats més enllà de la nostra comprensió: poden volar, descansen de cap per avall i s’orienten en la foscor més absoluta. Els seus dits són extraordinàriament llargs i estan units per una fina membrana de pell (patagi), formant l'ala. La cua i les potes també estan unides de la mateixa manera.

Imatge de ratpenat bocavall

Què mengen?

Existeixen prop de 1.100 espècies de ratpenats que es distribueixen per totes les regions temperades i càlides del planeta. Contràriament al que se sol pensar, només una petita part, resident al Centre i Sud Amèrica, s’alimenten de sang, la gran majoria mengen insectes, fruites o pol·len. Totes les espècies que trobem a Catalunya, així com a la resta d’Europa, són insectívores, així que són uns excel·lents controladors de poblacions d’arnes i mosquits.

Imatge sonar ratpenat

Com cacen a la foscor? L’ecolocalització

Malgrat les creences populars, els ratpenats no són cecs. Tenen ulls força petits que els permeten, quan hi ha llum suficient, percebre el món en blanc i negre. Potser un dels aspectes més sorprenents dels ratpenats és la seva capacitat per ecolocalitzar, o sigui, per orientar-se mitjançant sons que emeten ells mateixos, els ecos dels quals els informen amb precisió d’on es troben els obstacles i també, és clar, les preses. Podríem afirmar, doncs, que són capaços de “veure-hi” per les orelles.

On s’amaguen durant el dia?

La major part de les 28 espècies de ratpenats que es troben a Catalunya poden utilitzar, en algun moment de la seva vida, cavitats subterrànies, ja siguin naturals o artificials, per refugiar-se. Algunes mostren una clara preferència pels forats dels arbres, mentre d’altres, menys exigents, poden trobar protecció suficient en petites fissures de parets naturals o de construccions. La instal·lació de caixes niu especials per a ratpenats, ja sigui en boscos joves on no hi hagi aixoplucs naturals, o en construccions humanes, els permet establir-se en zones on altrament no els seria possible subsistir. 

Cicle vital

Els ratpenats hivernen durant els períodes de més fred i es desperten quan arriba la primavera i l’abundància d’aliment. Al despertar-se de l’hivernació les femelles prenyades donen a llum a 1 o 2 cries que s’aferren al seu pèl per mantenir la calor durant els primers dies i que es queden sols a la cova quan ja són més grans. Arribat el moment, les cries acompanyen a les femelles i als mascles a caçar per intentar acumular el màxim d’energia per poder passar l’hivern que està a punt d’arribar.

Imatge ratpenat a una cova
Imatge grup de ratpenats a una cova

Sabies què? 

El ratpenat més gran pot mesurar fins a 1’8m d’envergadura, s’anomena guineu voladora, viu a Filipines i s’alimenta exclusivament de fruita. El més petit, el ratpenat borinot de Tailàndia, mesura, com a màxim, 3’3cm d’envergadura i s’alimenta d’insectes.

Imatge de caixa niu
Imatge de ratpenat posat

Ratpenats catalans

A Catalunya tenim 28 espècies, els quals es poden dividir en 3 grans famílies:

  • Els Rinolòfids (4 espècies), coneguts com a ratpenats de ferradura pel curiós replec cutani que els hi rodeja el nas.
  • Els Molòsids (1 espècie), l'únic representant és el ratpenat cua-llarg. Es reconeix fàcilment perquè la cua li sobresurt de la membrana caudal.
  • Els Vespertiliònids (23 espècies), presenten orelles arrodonides i tragus. Hi trobem molts tipus amb hàbits diferents.

Pipistrel·la comuna: Es pot observar volant a les àrees verdes del nostre municipi quan es fa fosc.

Pla de Biodiversitat urbana

A Santa Coloma de Gramenet s'aposta per la conservació d'aquests animals beneficiosos per a nosaltres i protegits per la llei. Dins del Programa Municipal de Protecció i Recuperació de la Fauna Salvatge del Servei de Medi Ambient i Higiene Ambiental, s'ha instal·lat més d'una vintena de caixes niu per a ratpenats al municipi. Les podem observar a Ecometròpoli, a l'aula ambiental Isabel Muñoz i en diversos parcs de la ciutat com el parc fluvial del Besòs, el parc de Can Zam, el parc de La Bastida i el parc del Molinet. A més, s'organitzen activitats educatives dirigides per experts per a conscienciar a la població, des del nostre centre d'Educació ambiental, Ecometròpoli.

Punts de llibre voladors

Els ratpenats volen igual que ho fa la nostra imaginació quan llegim un llibre, per això avui farem un punt de llibre en forma de ratpenat! 

Materials:

  • Full de paper blanc, negre o marró
  • Tisores
  • Cola
  • Ulls adhesius (opcional)

Elaboració: 

L’ideal és fer el punt de llibre de amb un full de color negre o marró però si no en tenim no passa res, podem fer-lo amb un de blanc i després pintar-lo al nostre gust. Començarem agafant el full i retallant un quadrat el més gran possible, si partim d’un full rectangular guardarem el trosset de paper que ens sobri perquè després el farem servir. Quan el tinguem retallat el plegarem seguint les instruccions següents:

Imatge de manualitat

Un cop plegat hem de dibuixar els detalls! Agafarem el trosset de full que ens havia sobrat al principi i el farem servir per dibuixar-hi unes ales, que retallarem i enganxarem a la part de darrera del nostre ratpenat. Tot seguit farem servir una punteta de full blanc per retallar els ullals i un parell d’ulls si no en tenim d’adhesius i els enganxarem per completar el nostre punt de llibre!