El contenidor marró, el nou conegut als nostres carrers. Però l'utilitzem i sabem utilitzar-lo? Sabem lo important que és reciclar els residus orgànics? Avui aprendrem tot sobre aquest tipus de residus

Els residus orgànics

imatge de residus orgànics

Què són?

Els residus orgànics són totes les restes biodegradables (és a dir, que es descomponen per l’acció d’agents biològics com el sol o l’aigua, entre altres) d’origen animal o vegetal que es solen generar principalment des de les llars o en el sector comercial.

Algunes de les restes orgàniques més habituals:

 • Sobrant de menjar
 • Tovallons i paper de cuina
 • Flors i plantes
 • Escuradents
 • Taps de suro
 • Serradures

Per què reciclar aquests residus?

La recollida selectiva dels residus orgànics permet un bon grapat de beneficis per a la societat, a la vegada que també contribueix en una millor conservació del medi ambient. Entre els guanys destaquen:

 • Millor separació d’altres elements reciclables (com el paper, el cartró o el vidre).
 • Producció d’electricitat gràcies al biogàs, un combustible renovable obtingut a partir de la fermentació dels residus orgànics.
 • Aconseguir compost (adob orgànic que ajuda a fertilitzar camps, conreus i jardins), el qual millora la qualitat de la terra.
 • Reduir els impactes ambientals provocats pels gasos d’efecte hivernacle.
Imatge de contenidors

Com podem reciclar des de casa nostra?

Només necessitem disposar d’un petit cubell airejat. Cal recordar utilitzar sempre bosses compostables (que a més afavoreixen en la ventilació i evaporació de les restes abocades), ja que si en fem servir de plàstic introduirem un material inadequat en la cadena de reciclatge. Finalment, amb la bossa correctament tancada hem de dirigir-nos cap al contenidor marró més proper del nostre domicili per llençar els residus separats.

image de compostatge de patates

L’autocompostatge

Sabíeu que podem donar un segon ús a la matèria orgànica? Aprofitant les restes generades cuidarem les nostres plantes!

Com? Existeixen tres tipus diferents de fer autocompostatge a casa:

 • En piles: barrejant els residus en una pila
 • Amb compostador: dipòsit que es pot utilitzar en cas de tenir hort, pati o jardí.
 • Amb vermicompostatge: recipient que s’ubica al balcó, terrassa o safareig. Al no estar en contacte amb el terra, es necessita la introducció de cucs vermells per facilitar la descomposició de les restes. 

És important assegurar-nos que el compost que obtinguem estigui madur abans d’emprar-lo. Així evitarem inconvenients com les males olors o la presència d’insectes. 

Imatge d'autocompostatge

Mandala d’ou

Aprofitant les closques dels ous, crearem una bonica composició artística.

Materials:

 • Closques d'ous
 • Pinzell
 • Pintura (preferiblement acrílica) de diferents colors
 • Superfície on reproduir el mandala
 • Cola

Elaboració:

Per començar, hem de tenir a punt diferents closques d’ous ben netes (no cal que estiguin senceres i la quantitat dependrà de la dimensió de la creació que vulguem dur a terme). Després, agafant un pinzell procedirem a pintar-les amb els colors que escollim. 

Un cop estiguin ben seques, les esmicolarem amb les mans (tinguem present la mida quina mida aproximada volem aconseguir). 

A continuació, agafarem la superfície on traçarem el mandala (pot ser de paper, cartró o vidre) i la pintarem amb el color que ressaltarà entremig de la vora dels bocins. 

Finalment, amb l’àrea de treball totalment eixuta, enganxarem amb cola els fragments de les closques seguint el dibuix o forma que més ens vingui de gust.

Si esteu rumiant fer un regal original a algú, recordeu que aquesta tècnica la podeu emprar per decorar objectes (com un marc de fotografies, un pot, una capsa o fins i tot un collaret). 

imatge de closques d'ous decorades
Imatge de procés de manualitat amb residu orgànic
Imatge de mandala feta amb residu orgànic