Cada persona del planeta consumeix, de mitjana, una quantitat de paper equivalent a 60 arbres grans en un any. La majoria de paper que es fabrica es fa utilitzant fusta, no materials reciclats, així que la tala d’arbres per fer paper és una problemàtica més dins de les que ja afecten als ecosistemes.

El paper

Imatge de paper amb símbol reciclatje

El paper (del llatí papyrus) és una làmina constituïda per fibres de cel·lulosa i d'altres substàncies (minerals, coles, colorants, etc.) que permeten millorar les seves propietats i fer-lo apte per l’ús que li vulguem donar.

La cel·lulosa per a la fabricació de paper s'obté principalment de la fusta (55%), d'altres fibres vegetals (9%) i del paper recuperat (16%). La fusta utilitzada és sobretot de pi i eucaliptus.

Història del paper

Abans de l’existència del paper, a l’antic Egipte s’escrivia sobre papir, d’origen vegetal, i més tard es va començar a fer servir el pergamí, que estava fet de pell adobada de vaca, ovella o cabra. Les primeres restes de paper es van trobar a la Xina i són de fa una mica més de 2000 anys. Des de llavors el paper ha evolucionat moltíssim, tant la seva fabricació com els usos que li donem. Actualment el país que més paper produeix és, amb molta diferència, els Estats Units, seguits de la Xina i Japó.

Imatge d'un papir antic

Com es fabrica? 

El procés comença fent una pasta amb fusta, fibres vegetals i paper recuperat, tot triturat i barrejat amb aigua. Tot seguit es filtra per eliminar possibles trossets de plàstic, metall (com les grapes) i pedretes que hi puguin haver. Després passa per diversos processos, com el blanquejat, per donar-li l’aspecte i les característiques que vulguem i finalment, se li dona forma i es premsa per extreure-li l’aigua. Per fabricar un quilogram de paper convencional s'utilitzen cent litres d'aigua i en el món, la indústria consumeix al voltant de 4.000 milions d'arbres cada any.

Imatge d'arbre per fer paper

El reciclatge de paper

El paper i cartró que llencem al contenidor blau pot ser reciclat diverses vegades. Ho fem triturant-lo i barrejant-lo amb aigua per fer una pasta. No obstant això, en cada cicle, del 15 al 20 per cent de les fibres es tornen massa petites. La pasta de menor qualitat s'utilitza per fabricar caixes de cartó i la de millor qualitat per a fabricar paper reciclat per a impressió i escriptura. Amb el reciclatge s'estalvia entre un 30% i un 55% d'energia en el procés de fabricació, depenent del paper utilitzat i la qualitat final desitjada. 

Imatge d'abocador de paper
Imatge de contenidors de paper
Imatge de cartró d'ous

Animalons de cartró

Avui deixarem volar la nostra imaginació reutilitzant una ouera per fer animals. Quan ens cansem d’ells o es facin malbé de tant jugar els podem llençar al contenidor blau!

Materials:

  • Ouera de cartó
  • Retoladors o pintura
  • Papers de colors
  • Cola
  • Ulls adhesius


Elaboració: 

En aquesta manualitat no hi ha una forma concreta de fer les coses, es tracta de treure tota la creativitat que portem dins per omplir casa nostra d’animals de tot tipus. Tot seguit trobareu alguns exemples dels que podeu fer.

Imatge d'animalots fets amb cartró