Els mitjans utilitzats a l’hora de desplaçar-se dintre de l’espai urbà, són components essencials de la sostenibilitat.

Amb un espai acondiciat t al Recinte de l’Ecometròpoli i fent servir el joc i la recreació, el Parc  té com objectiu que els nens i nenes adquireixin els coneixements necessaris pel que fa a l’educació viària i la mobilitat sostenible.

El Parc disposa de cars i bicis a més d’un circuit amb les principals senyals de circulació viària. Aquesta activitat lúdica també s’acompanya de tallers educatius per a nens i nenes de diferents edats.

A més, tots els dies d’obertura d’Ecometròpoli pots venir a aprendre a circular correctament:

  • TALLER 1 (de 6 a 8 anys): de 10 a 10.25 h i d’11 a 11.25 h
  • TALLER 2 (de 9 a 10 anys): de 10.30 a 10.55 h i d’11.30 a 11.55 h