Els mitjans utilitzats a l’hora de desplaçar-se dintre de l’espai urbà, són components essencials de la sostenibilitat.

Amb un espai acondiciat t al Recinte de l’Ecometròpoli i fent servir el joc i la recreació, el Parc  té com objectiu que els nens i nenes adquireixin els coneixements necessaris pel que fa a l’educació viària i la mobilitat sostenible.

El Parc disposa de cars i bicis a més d’un circuit amb les principals senyals de circulació viària. Aquesta activitat també s’acompanya de tallers educatius per a nens i nenes de diferents edats.