Foto d'Ecometròpoli

L'espai central

En l’any internacional dels boscos, l’espai central de l’exposició permanent està dedicat als diferents ecosistemes de la serralada de la Marina, on podrem conèixer quines espècies hi habiten i les seves característiques més importants.

Els ecosistemes exposats són: els conreus i espais agraris, les rocams, les bosquines, el bosc i els herbassars.


Foto d'exposició permanent

El Riu

El riu Besòs ha estat durant molts anys un dels ecosistemes fluvials més contaminats d’Europa. Gràcies a les iniciatives metropolitanes i municipals de recuperació començades ara fa 12 anys, podem ara conèixer algunes de les seves espècies naturals de peixos i aus...


Foto de medi urbà

Medi Urbà

La ciutat és un espai clau per a l’evolució dels ecosistemes naturals del planeta. La contaminació, l’ús de l’energia i la gestió de residus que allí es generen, són elements essencials per a la sostenibilitat i la supervivència de moltes espècies a tot el món.

És per a això, que a l’Ecometropoli es donen les pautes bàsiques per que la nostra vida urbana sigui el més sostenible possible i sensible a la protecció de la biodiversitat planetària.


Sala de les petjades: el bosc de nit

Moltes vegades hem vist l’ecosistema del bosc durant el dia, però què passa durant la nit? A la sala de les petjades, podrem veure quines espècies surten de nit i quin és el seu comportament.


Espai d’Audiovisuals

A l’Ecometropoli comptem amb una sala de projecció per a realitzar activitats educatives mitjançant pel·lícules o audiovisuals.

Actualment projectem de forma continua la pel·lícula TERRA produïda per la BBC, un documental on podem apreciar la riquesa de la biodiversitat del nostre planeta.

Foto d'Espai d’Audiovisuals