Totes les formes de vida del planeta estan connectades per xarxes invisibles de relacions tròfiques entre unes i altres, això fa que si un grup desapareix, com les plantes o les abelles, ens afecti a tota la resta.

La pol.linització

Què és el pol.len?

Els grans de pol·len són les cèl·lules sexuals masculines de les plantes amb flor. Són diferents a cada planta en mida, forma i color. Són extremadament resistents a les condicions ambientals adverses i poden conservar-se sense fer-se malbé durant centenars d’anys. La seva funció biològica és assolir la part femenina d’una flor de la seva mateixa espècie i fer possible la fecundació de l’ovocèl·lula (cèl·lula sexual femenina).

Què és la pol.linització?

La pol·linització és el procés de transport del pol·len d’una flor a una altra. Aquest transport té lloc des dels estams (òrgans sexuals masculins) cap als estigmes (òrgans sexuals femenins) d’una altra flor. En algunes espècies (plantes autògames) el pol·len pot realitzar la seva funció a la mateixa flor o planta que l’ha format, però en la immensa majoria de les espècies (plantes alògames) el pol·len només resulta viable si arriba a una flor d’una altra planta de la mateixa espècie.

Imatge de pol.len al microscopi
Imatge de pistils

Com es pol·linitzen les flors?

Els casos més freqüents de pol·linització són pel vent (anemofília) o pels insectes (entomofília), tot i que també hi ha casos en els que la pol·linització es dona per mitjà d’ocells o de mamífers. Els animals pol·linitzadors van a les flors en busca d’una recompensa, ja sigui aliment o refugi i s’impregnen de pol·len que després transportaran a una altra flor. Els insectes pol·linitzadors més coneguts i dels més importants són les abelles.

Quina importància té la pol·linització?

El 87% de les 352.000 espècies les plantes que produeixen flors i fruits (angiospermes) depenen, almenys parcialment, dels animals pol·linitzadors per a la seva reproducció. Com a resultat de la pol·linització, s'aporta biodiversitat als nostres ecosistemes, es proporciona aliment a la resta d'éssers vius, i es fa que els cultius rendeixin millor i siguin més productius. Penseu que el 75% dels aliments que consumeix l’ésser humà depèn de la pol·linització!

abella sobre una flor, imatge
Imatge papallona

Sabies què?

El pol·len, com a aliment, és ric en hidrats de carboni i conté un 20% de proteïnes, minerals, oligoelements, vitamina A i vitamina B.

L'actual declivi dels pol·linitzadors

En l’actualitat, el 40% dels pol·linitzadors invertebrats s’enfronten al risc d’extinció, en particular les abelles i les papallones. Entre els factors que incideixen en aquest declivi es troben: 

  • la proliferació de paràsits i de malalties en les explotacions apícoles, 
  • l’ús de certs pesticides i algunes pràctiques de l’agricultura intensiva que utilitzen productes perjudicials per a les abelles, 
  • l’extensió d’espècies invasores com la vespa asiàtica i 
  • els efectes cada vegada més evidents del canvi climàtic als nostres ecosistemes.

Pla de Biodiversitat urbana

Des del Servei de Medi Ambient i Higiene Ambiental de l'Ajuntament, es porta a terme aquest pla que contempla la conservació d'aquests animals tan beneficiosos pels nostres ecosistemes i per a nosaltres. Es realitzen actuacions incentivant la jardineria ecològica i sostenible, tenint cura de les plantes amb flor dels jardins, s'instal·len hotels d'insectes al municipi (que serveixen com a refugi i lloc de cria d'espècies pol·linitzadores) i es fan activitats i tallers relacionats des d’Ecometròpoli per a conscienciar a la població sobre la problemàtica existent.

Imatge de papallona sobre flor

Jardí de paper

Avui posarem en pràctica les nostres habilitats manuals amb la papiroflèxia!

Materials:

  • Papers de colors o pintats per nosaltres
  • Tisores
  • Cola
  • Ulls adhesius per l’abella

Elaboració: 

Us proposem que creeu el vostre propi jardí de flors i insectes d’origami, podeu fer les figures que vulgueu i enganxar-les en una cartolina o fer-les servir per decorar la vostra habitació. Tot seguit us deixem les instruccions per fer una tulipa i una abella!

imatge retallable tulipà
Imatge retallable abella