Modificació puntual del PGM a l'article 24 de les Ordenances Metropolitànes d'Edificació

codi Municipal: PU-052/MPG

  • codi RPUC:  1996 / 001060 / M
APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació: 05/06/1996
  • Data publicació expedient (DOGC): 12/07/1996
  • Data publicació normativa (DOGC): 12/07/1996
DOCUMENTACIÓ: