PE-159 - Modificació puntual de PGM a l'entorn de l'Hospital de l'Esperit Sant

Aprovat definitivament pel Conseller de Política Territorial i Obres Públiques el 20 d'abril de 2009.

Publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 5379 el 14/05/2009.

Codi d'accés al registre de planejament urbanístic de Catalunya:  2008 / 033482 / M.

Documentació:

Acta d'aprovació definitiva.

Memòria, normativa i plànols.

Annexes.