Actualment ens trobem immersos en una societat de consum, la qual cosa té com a conseqüència un augment de la producció de residus. Any rere any, milions de tones d’escombraries acaben als oceans, les platges, els boscos i altres espais de la natura.

Les causes principals són la producció insostenible i els patrons de consum, les escasses estratègies de gestió de residus i la manca de sensibilització de la població.

  • En primer lloc cal REDUIR el volum de residus que es generen doncs el millor residu és el que no es produeix
  • En segon lloc, cal REUTILITZAR productes.
  • En darrer lloc cal RECICLAR materials, per posar-los de nou al circuit de producte i estalviar recursos!

Santa Coloma de Gramenet està compromesa amb la millora en la gestió dels residus.

En els darrers anys, s’han organitzat a Europa diferents campanyes de neteja per fer front al problema de la brossa. El Clean-Up Day europeu, “Let’sClean Up Europe!” vol aplegar les iniciatives locals en un únic esdeveniment que tindrà lloc el mateix dia a tot Europa; el seu objectiu és animar i arribar al màxim nombre possible de ciutadans europeus. Santa Coloma de Gramenet participa activament en el moviment europeu Lets Clean Up de cada any.