Reducció del consum energètic i utilització d’energies renovables

Foto de ciutat

Santa Coloma de Gramenet és un municipi compromès fermament amb la reducció del consum energètic i la utilització d’energies renovables. L’any 1999 va aprovar en el marc de l’Agenda 21 un Pla d’Acció Ambiental que incorporava actuacions per a la millora de l’eficiència energètica i disminució dels consums, les quals són:

 • Ordenança municipal per a la incorporació de sistemes de captació de l’energia solar
 • Instal·lacions solars fotovoltaiques a centres escolars i biblioteques i instal·lacions solars tèrmiques a centres esportius
 • Millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic
 • Campanyes de sensibilització

Santa Coloma de Gramenet és membre des de la seva fundació l’any 2005 de la Xarxa de Ciutats pel Clima, treballa en coordinació amb la Xarxa de municipis i pobles per  la sostenibilitat per l’acompliment dels compromisos signats al Protocol de Kyoto de l’any 2005 en el qual es donen prioritat a les energies renovables. L’any 2007 Santa Coloma va elaborar un Pla Energètic i Local i un Pla Integral d’Energies netes, el qual va guanyar el premi a la millor iniciativa local per l'eficiència, l'estalvi i el foment de les energies renovables de la Diputació de Barcelona. L’any 2008 es va adherir al Pacte d‘Alcaldes, iniciativa de la Comissió Europea contra el canvi climàtic i va elaborar un Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible.


Instal·lacions solars fotovoltaiques a Santa Coloma de Gramenet

Des de l’any 1999 fins ara s’han anat implementat aquestes actuacions. L’any 2005 es va aprovar l’ordenança solar tèrmica que obliga a incorporar instal·lacions solars tèrmiques a totes les noves construccions. D’altra banda s’han anat instal·lant parcs solars fotovoltaics en diferents centres escolars, la biblioteca i el polígon Bosc Llarg.  L’any 2008 es va inaugurar un gran parc solar ubicat en el cementiri  (el primer de l’estat Espanyol d’aquestes característiques), el qual va convertir a Santa Coloma en ciutat pionera. L’any 2008 les instal·lacions de panells solars fotovoltaics ja suposaven un estalvi anual equivalent a l’electricitat consumida per 145 famílies de la ciutat. Actualment hi ha 5 instal·lacions solars fotovoltaiques al municipi que suposen un estalvi anual equivalent a l’electricitat consumida per 400 famílies.

CEIP Ferran de Sagarra

 • Situació: Carrer de Mossèn Cinto Verdaguer, 16.
 • Instal·lació d’energia solar fotovoltaica amb una potència de 17,5 kWp.

CEIP Torre Balldovina

 • Situació: Avinguda de la Pallaresa, 44-56.
 • Instal·lació d’energia solar fotovoltaica amb una potència de 18,5 kWp

Cementeri municipal de Santa Coloma

 • Situació: Carretera las Roca,  km. 5,6.
 • Instal·lació d'energia solar fotovoltaica amb una potència de 102 kWp i
 • posterior ampliació fins a 360 kWp

IES Ramon Berenguer IV

 • Situació: Av. Ramon Berenguer IV, 157.
 • Instal·lació d’energia solar fotovoltaica amb una potència de 5 kWp

Polígon d'empreses del Bosc Llarg

 • Situació: Ctra. La Roca, km. 5,6.
 • Instal·lació d’energia solar fotovoltaica amb una potència de 9 kWp.

Biblioteca central

 • Situació: Jardí de Can Sisteré, s/n.
 • Instal·lació d’energia solar fotovoltaica amb una potència de 10 kWp. 

Cliqueu al següent enllaç (xarxasolar.net) per obtenir més informació relativa a l'energia solar fotovoltaica


Pla d'Acció per l'Energia Sostenible PAES

El Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES) es va elaborar a partir de la signatura del  "Pacte d'alcaldes/esses" de la Unió Europea. El Pacte d’alcaldes/esses compromet als municipis adherits a aconseguir els objectius comunitaris de reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle mitjançant actuacions relacionades amb l'eficiència energètica i les fonts d'energies renovables.

En aquest Pla es detallen les accions que l'Ajuntament esta realitzant en el nostre municipi. Aquestes accions es centren bàsicament en el desenvolupament d'energies renovables i en l'estalvi energètic.

Podeu accedir clicant el següent enllaç:  Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible de Santa Coloma de Gramenet