Ordenança reguladora de la tinença d’animals

El Ple de l’Ajuntament, en la sessió del dia 27 de setembre de 2010, va aprovar inicialment l’Ordenança reguladora de la tinença d’animals de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.

L'ordenança té per objecte establir la regulació de les mesures de protecció i tinença d’animals en la seva convivència humana, en el marc establert en la legislació general.

El text íntegre de l’Ordenança reguladora de la tinença d’animals de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, el podeu consultar aquí.

Per a una tinença cívica i responsable dels animals

  • El seu maltractament o abandonament està penat i durament sancionat
  • És imprescindible identificar el gos, gat o la fura amb un microxip i amb una xapa penjada al collaret amb les dades bàsiques perquè pugui ser tornat en cas de pèrdua o robatori.
  • Tots els animals s'han d'inscriure al Registre censal municipal. Què cal fer per donar d'alta un animal al cens?
  • Cal portar-los al veterinari com a mínim una vegada a l'any i sempre que ho necessitin.
  • Han d'alimentar-se adequadament.
  • Cal proporcionar-los exercici diari.
  • Els excrements, tant a la via pública com a les àrees d'esbarjo, s'han de recollir i llençar al contenidor gris o en una paperera, dins d'una bossa biodegradable o en un paper. Pràctiqueu l'ús de tirar aigua als orins de l'animal.

* Informeu-vos a la Guia pel benestar i la protecció animal