Logo d'Agenda 21 Local

Projecte Agenda 21 de Santa Coloma de Gramenet

L’Agenda 21 de Santa Coloma és un instrument de diagnosi i formulació de polítiques municipals ambientals, socials i econòmiques, que mitjançant un Pla d’acció ambiental ens condueix cap a un model de ciutat més sostenible


Inici del procés l'any 1996

Any 1996 - Santa Coloma s'adhereix a la Carta d’Aalborg 

Any 1997 - Santa Coloma s'incorpora a la Xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat

Any 1999 - Santa Coloma s'aprova el Pla d’Acció Ambiental de l’Agenda 21

Any 2006 - El 60% de les accions del Pla d’Acció de l’any 1999 estan executades o en curs

Any 2010 - El 68% de les accions del Pla d’Acció de l’any 1999 estan executades o en curs

Any 2014 - El 88% de les accions del Pla d’Acció de l’any 1999 estan executades o en curs


El procés d'Agenda 21 des de la Cimera de Rio fins a l'actualitat

Desprès de la Cimera de la Terra a Río de Janeiro, Santa Coloma s’adhereix i signa els compromisos de la Carta d’Aalborg, originada a l’any 1994 durant la 1ª Conferencia Europea de les ciutats sostenibles que tingué lloc a la ciutat danesa d’Aalborg. En aquesta ciutat, un grup de ciutats i pobles d’Europa es comprometen a desenvolupar les seves Agendes 21 Locals a Europa.

Posteriorment es celebra la 2ª Conferencia Europea de les ciutats sostenibles al 1996 a Lisboa, on es revisa el desenvolupament i aplicació de les agendes 21 locals i es genera el document anomenat de la Carta a l’Acció que pretén aprofundir en el procés de desenvolupament de les agendes 21.

L’any 1997, impulsada per la Diputació de Barcelona, té lloc a Manresa la 1ª Trobada de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat. El juliol de 1997 es constitueix una xarxa de ciutats catalanes per a compartir experiències, coneixement i accions cap a la sostenibilitat i es signa la Declaració de Manresa.

El febrer de 2000 a Hannover, es celebra la 3ª Conferència Europea de ciutats sostenibles. Un dels fruits de la conferencia és la Declaració de Hannover.

10 anys després de la Cimera de la Terra, a l’any 2002 l’Assemblea General de les Nacions Unides celebra la Cimera Mundial de Desenvolupament Sostenible a Johannesburg (Sud-àfrica), “Rio+10” on es reafirma el compromís per a un desenvolupament sostenible i es revisen l’aplicació dels acords presos a la Cimera de Rio.

Finalment, a l’any 2004 es celebra la 4ª Conferencia de Ciutats i Pobles Sostenibles, Aalborg+10 on s’avaluen els progressos en la implantació de les Agendes 21 locals.


I nosaltres?

Aconseguir l'objectiu de la sostenibilitat comporta també un gran esforç en la vida quotidiana dels ciutadans del municipi:

  1. Reduir  els consums d’aigua i energia.
  2. Reduir la producció de residus i incrementar la reutilització i el reciclatge (les tres “R”)
  3. Reduir les emissions de contaminants, sobretot de CO2, amb una mobilitat més sostenible (desplaçaments a peu, etc.) i utilitzant energies més eficients.
  4. Procurar per un equilibri social i cultural.

Altres enllaços