Informes d'execució trimestral del pressupost municipal 2020

Us presentem la informació detallada, d’acord amb la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials:

Lista de archivos
Nom de fitxer Informació
icon Informe sobre l'execució pressupostària

2on trimestre 2020

423 KB
icon Informe sobre l'execució pressupostària

1er trimestre 2020

2 MB