Informes d'execució trimestral del pressupost municipal 2018

Us presentem la informació detallada, d’acord amb la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials:

Nom de fitxer Informació
Informe sobre l'execució pressupostària

3er trimestre 2018

366 KB
Informe sobre l'execució pressupostària

2on trimestre 2018

366 KB
Informe sobre l'execució pressupostària

1er trimestre 2018

323 KB