LLISTAT DE PROPOSTES SOBRE EL PRESSUPOSTOS MUNICIPALS (recollides durant el període 26/10 al 19/11 de 2016)

RESPOSTES

 

Entitat o ciutadà

POLÍTICA DE DESPESA

PROPOSTA

RESPOSTA

 

PR-p1

 

S.T.

Habitatge i Urbanisme

Vivienda social para atender las necesidades de mujeres separades y mujeres solteras.

 

 

La normativa no permite discriminar por género, por tanto las acciones se han de dirigir a colectivos: jovenes, personas mayores, etc.

Asi está contemplado en la Propuesta de Pressupuesto 2017

 

PR - p2

 

A.J.Lorca

(AAVV Riu Sud)

Serveis Socials

Un casal d’avis Riu Sud

 

Aquests casals són competència de la Generalitat de Catalunya. L’Ajuntament impulsarà accions per sensibilitzar a la Generalitat en aquest tema

 

PR – p3

 

A.N.

(Centre Excursionista Puig Castellar)

 

Serveis Socials

Alberg per a persones sense sostre a nivell comarcal. Equipament d’urgències per a atenció a persones desnonades.

Actualment l’Ajuntament dóna cobertura a aquestes necessitats amb opcions alternatives contemplades a la llei de Serveis Socials (p.ex.CUESB).

No obstant, efectivament s’està treballant amb els ajuntaments de Badalona i Sant Adrià del Besòs per aconseguir disposar d’un recurs d’àmbit comarcal.

 

PR – p4

 

T. C.

(Casa Regional Extremeña)

Cultura

Augment de la partida de subvencions per a entitats cultural sense ànim de lucre.

Pressupost 2017  122.128,41 euros

Pressupost 2016  119.803,13 euros

 

PR – p5

 

E.E.

 

Serveis socials

Programa de subvencions per a desenvolupar projectes d’inclusió i suport econòmic a col·lectius de persones en risc d’exclusió social i/o discapacitades en les problemàtiques d’atenció odontològica (estomatologia).

Actualment ja disposem de programes en aquest sentit amb la Fundació Esperit Sant, i Odontologia solidaria i Hospital del Mar que es gestionen des de Serveis Socials.  

 

 

PR – p6

P.M.

(ASED)

Sanitat

Programes i projectes de sensibilització, suport i desenvolupament i cura de la salut.

 

 

L’Ajuntament actualment desenvolupa accions en aquest sentit.

 

 

PR- p7

 

A.O

(Coordinadora de Dones)

 

Seguretat

Incrementar el pressupost per a vigilància de parcs i jardins

 

L’augment del cap.de Personal en els ajuntaments està limitat per les lleis estatals.

En la proposta de pressupost es contempla l’augment en el pressupost de manteniment i enllumenat

 

PR - p8

A.O.

(Coordinadora de Dones)

Promoció social

Destinar pressupost per a residència d’avis

Aquesta proposta es recull ja que actualment s’està estudiant el tema dels recursos públics per a gent gran.

En qualsevol cas la creació de places residencials és competència de la Generalitat de Catalunya.

 

PR - p9

 

M.C.

(TEMYQUE)

 

Sanitat

Destinar més diners a més controls dels establiments alimentaris amb inspeccions que actuïn d’ofici (sense intervenció directa del ciutadà).

Està previst posar en marxa més accions amb l’arribada de subvencions de la Diputació

 

 

PR - p10

 

F.V.

 

Promoció social

Residències per a la tercera edat per cobrir les necessitats i crear ocupació.

Aquesta proposta es recull ja que actualment s’està estudiant el tema dels recursos públics per a gent gran.

En qualsevol cas la creació de places residencials és competència de la Generalitat de Catalunya.

 

PR –p11

 

J.J.Á.

 

Esport

 

Espais públics o parc amb mobiliari i maquinària per fer exercici o gimnàstica per a gent gran.

El PAM 2016-2019 recollia aquesta acció i en la Junta de Govern del dia 15 de novembre es van aprovar la instal·lació d’una de jocs de 0-99 a Can Zam. Seguirà aquesta línia de treball

 

PR –p12

R.C.

(Agrupació del Comerç i la Indústria)

Comerç

Subvencionar cursos a comerços

Grameimpuls inclou en el seu pla de treball per al 2017 una proposta de cursos de formació

 

PR – p13

 

R.C.

(Agrupació del Comerç i la Indústria)

Habitatge i urbanisme

Millorar l’enllumenat als eixos comercials

Dins dels nous projectes d’urbanització es revisen les instal·lacions en aquest sentit i s’inclou per tant en els pressupostos corresponents

 

PR – p14

R.C.

(Agrupació del Comerç i la Indústria)

Habitatge i Urbanisme

Fer el pàrking a Singuerlín, Zona peatonal Centre  (Major/Anselm Clavé /Sant Jordi)

Està en marxa  l’aparcament i la zona per a vianants està programada dins dels projectes EDUSI

 

 

PR – p15

 

 

R.C.

(Agrupació del Comerç i la Indústria)

 

Comerç

 

Ajudes a comerços nous i més suports a associacions comercials

 

Grameimpuls inclou en el seu pla de treball per al 2017 accions en aquest sentit

 

PR – p16

 

 

C.T.

(ADESSID)

 

Serveis Socials

Augmentar la partida per a productes per a persones amb diversitat funcional: audiòfons, cadires de rodes, ulleres, etc.

 

Els Serveis Socials municipals administren ajudes per a persones amb dificultats socioeconòmiques i vulnerables tal com s’estableix a la llei de Serveis Socials i en el Contracte-programa amb la Generalitat de Catalunya .
La proposta de pressupost per al 2017 inclou, per tant, el pressupost necessari per a cobrir despeses mèdiques, lloguers, hipoteques, subministraments, beques menjador, aliments, etc..

 

PR - p17

 

S. A.

 

Educació

Plans d’optimització energètica a escoles

 

Les inversions en els centres escolars són competència de la Generalitat de Catalunya.

No obstant el servei de manteniment municipal realitza algunes inversions en els equipaments escolars en aquest sentit.

 

PR - p18

 

S.A.

 

Habitatge

Més subvencions per aïllaments tèrmics, reparacions i control de temperatura a cada activitat, especialment a les escoles.

L’EDUSI permetrà gestionar ajuts per rehabilitació per import de 900.000 euros.

El projecte ACR Pirineus també va en aquesta línia.

 

PR - p19

 

S.A.

 

Medi Ambient

Tornar a instal·lar les estacions de mesura de contaminació a Santa Coloma i fer-ho visible  amb panells lumínics.

Les estacions de mesura de contaminació de  l’Entitat Metropolitana del Medi Ambient que estaven col·locades al costat de la B-20 van ser retirades per motius de criteri tècnic.

 

PR - p20

 

S.A.

 

Promoció Social i Ocupació

 

Invertir en un canvi de model i estudiar-lo (no apareixen ofertes a la web i els cursos que s’ofereixen no s’ajusten a les necessitats de les persones candidates).

 

S’accepta i comparteix la necessitat del canvi de model per això impulsem mesures com la moneda local, respecte a Grameimpuls sí que ofereixen ofertes en funció dels perfils majoritaris de les persones inscrites a les seves borses de treball.

 

PR – p21

 

F.B.

 

Serveis i Promoció Social

Habitatges/ pisos tutelats/residències adaptats per a gent gran que està sola

 

Aquesta proposta es recull ja que actualment s’està estudiant el tema dels recursos públics per a gent gran.

En qualsevol cas la creació de places residencials és competència de la Generalitat de Catalunya.

 

PR – p22

I.C.

(Grup de Joves Singuerlín)

 

Serveis Socials

Centre de dia per a persones grans

Aquesta proposta es recull ja que actualment s’està estudiant el tema dels recursos públics per a gent gran.

 

PR - p23

I.C.

(Grup de Joves Singuerlín)

 

 

Urbanisme

Posada a nivell i adecentament de la placeta d’Oliveres, darrera del c/ Albéniz, final del c/ Tarragona.

La millora de la zona de la plaça Tarragona  s’executarà amb subvencions durant 2017

 

PR - p24

M.J.Á.

Seguretat i/o Urbanisme

Destinar dinero a rebajar la acera de la c/Espriu 18-20 para poder entrar con silla de ruedas.[1]

Es recull la proposta per al seu estudi i incorporació si s’escau a les partides de manteniment via pública (urbanisme)

 

PR – p25

M.J.Á.

Seguretat / Urbanisme

Fer un estudi de substitució de stops per semàfors en punts sensibles on no es respecten les senyals, com per exemple la baixada de Pons i Rabadà.

Es recull la proposta per al seu estudi i  incorporació si s’escau a les partides de manteniment via pública (urbanisme)

 

PR - p26

 

E.M.

 

Seguretat i Mobilitat

Instal·lació de semàfors en l’Av Pons i Rabadà a l’Alçada d’Espriu Parc Molinet.

Es recull la proposta per al seu estudi i incorporació si s’escau a les partides de manteniment via pública (urbanisme)

 

PR - p27

 

I.C.S.

Benestar comunitari

Aumentar el presupuesto para parques caninos .

En els nous projectes urbanístics ja s’analitza les possibilitats d’encabir aquest tipus de zones

 

PR -p28

L.P.M.

Urbanisme

Destinar dinero para arreglar el suelo levantado de la c/ Circunvalación

 

Es recull la proposta per al seu estudi i incorporació si s’escau a les partides de manteniment via pública (urbanisme)

 

PR - p29

Associació de Veïns Fondo Alt Pirineus

Habitatge i Urbanisme

Realitzar un Pla integral d’inspecció tècnica d’edificis (habitatges): gas, electricitat, butà, aigua i aparells relacionats.

Les competències sobre les condicions d’habitabilitat dels habitatges i de concessió de cèdules d’habitabilitat és la Generalitat de Catalunya.

En aquest sentit l’Ajuntament podrà impulsar mesures d’informació i conscienciació

 

PR - p30

 

P. A. L.

 

Servicios Sociales

 

Aumentar las ayudas a familias.

 

 

Les quanties econòmiques de la partides per al 2017 són de 3 milions d’euros per ajuts socials i 12,8 milions d’euros per al total dels programes de Serveis Socials.

 

PR - p31

 

P.A.L.

 

 

Seguridad

 

Más efectivos de policia local a pie.

 

Les taxes de reposició d’efectius estan limitades per la llei de pressupostos per això, per optimitzar la resposta de la policia fan les tasques de vigilància en cotxe o moto

 

PR – p32

 

 

P.A.L.

Comercio

Destinar ayudas para la rehabilitación de comercios totalment abandonados, por ejemplo c/ Massanet.

Al pressupost 2017 hi ha una línia d’ajudes per iniciar un nou negoci, adequar l’existent, etc.

 

 

PR - p33

 

P.A.L.

 

Serveis Social

Obrir un centre de dia municipal per a la tercera edat

 

Aquesta proposta es recull ja que actualment s’està estudiant el tema dels recursos públics per a gent gran.

 

PR - p34

 

Z.M.E.

 

Mobilitat

Cal ampliar la parada de bus del carrer Núria Cantonada Circumvalació i posar una marquesina.

Aquesta proposta no te relació amb partides pressupostaries .

Es proposa la seva valoració pels tècnics de mobilitat

 

PR - p35

 

Z.M.E.

 

Benestar comunitari

Destinar més diners a neteja pública

L’Ajuntament destina més de 13 milions en aquest concepte.

PR - p36

P. A.L.

Seguretat ciutadana

Cal augmentar els recursos en vigilància a la via pública

 

Les taxes de reposició d’efectius estan limitades per la llei de pressupostos per això, per optimitzar la resposta de la policia fan les tasques de vigilància en cotxe o moto


[1]

La limpieza de alcantarillas y los badenes solicitados en esta ficha  y en la PR – 26 para la calle Espriu han sido introducidos por el sistema QUI.