Consulta pública

Dins del marc contextual del projecte «Barris i comunitats: motors de transformació”, del qual Santa Coloma de Gramenet en forma part, s’identifiquen barris afectats per una situació de segregació urbana i social, on  sorgeixen situacions de vulnerabilitat econòmica i residencial. En aquest sentit, l´Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet treballa per reduir les desigualtats socioeconòmiques, promoure la convivència inclusiva, la participació i la cohesió social. Això ho fa posant al centre l´apoderament comunitari, base d´una ciutadania activa, i potenciant els barris i la comunitat com agents transformadors.

Així doncs, l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet aposta per la transformació dels barris amb perspectiva comunitària i ho fa incloent en el programa municipal activitats col·laboratives per generar una bona convivència. Un exemple de les activitats que l´Ajuntament du a terme és la mostra gastronòmica “Sabors del Món”, que s´inclou en el projecte “Viu el Fondo” i que va tenir lloc a la plaça del Rellotge, el diumenge 8 d’octubre, de 12 h a 16 h.

Aquest esdeveniment històric està en línia amb l'aposta del Servei de Convivència, Desenvolupament Comunitari i Civisme de l’Ajuntament de Santa Coloma per promoure la diversitat i bona convivència entre la ciutadania, així com per integrar l'activitat comercial a la dinàmica comunitària des de la restauració i el comerç de proximitat. De forma transversal i amb la col·laboració dels diversos serveis municipals, el Servei treballa per millorar la convivència des de la proximitat i enfortir el teixit associatiu i el treball en xarxa.

En aquest sentit i amb l´objectiu de desenvolupar noves accions orientades a la integració comunitària des del respecte cap a la diversitat i estima pel barri i la seva comunitat, el Servei de Convivència, Desenvolupament Comunitari i Civisme de l’Ajuntament de Santa Coloma obre una consulta pública des del 20 d´octubre al 20 de desembre de 2023 per recollir les propostes de la ciutadania sobre quines activitats col·laboratives es podrien du a terme a l´espai públic amb l’objectiu de millorar les relacions comunitàries, generar narratives positives i enfortir la cohesió social.

Consulta pública per a recollir les propostes de la ciutadania

Fins el 20 de desembre

Cliqui per deixar el comentari

No comparteixi dades de caràcter personal com per exemple nom, adreça o número de telèfon.

Ajusti els seus comentaris a participar a la consulta pública de forma respectuosa.

No faci publicitat ni promogui activitats econòmiques.