Pla General Metropolità - PGM

codi Municipal: PU-000/PD

APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació: 12/05/1997
  • Data publicació expedient (BOPB): 25/06/1997
DOCUMENTACIÓ: